D. Cazul substantivelor (The Case in English)

Cazul | the case este categoria gramaticală care definește relația dintre cuvinte într-o propoziție și marchează funcțiile sintactice ale acestora. La fel ca și limba română, limba engleză are cazuri, doar că numărul acesta este redus la trei:

 

  • subjective case (nominative and/or vocative) - când substantivul îndeplinește funcția sintactică de:

    • subiect - John likes tennis.

    • nume predicativ - These men are lawyers.

    • apoziție - Mary, my sister, helped me with my project.

  • objective case (accusative and/or dative)  - când substantivul îndeplinește funcția sintactică de:

    • complement direct (direct objec...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in