D. Cazul substantivelor (The Case in English)

Cazul | the case este categoria gramaticală care definește relația dintre cuvinte într-o propoziție și marchează funcțiile sintactice ale acestora. La fel ca și limba română, limba engleză are cazuri, doar că numărul acesta este redus la trei:

Cazul substantivelor

subjective case (nominative and/or vocative) - când substantivul îndeplinește funcția sintactică de:

subiect - John likes tennis.

nume predicativ - These men are lawyers.

apoziție - Mary, my sister, helped me with my project.

objective case (accusative and/or dative)  - când substantivul îndeplinește funcția sintactică de:

complement direct (direct object) - I called John.

și/sau de complement indirect (indirect object)

al unei propoziții - John gave the book to his sister.

sau prepoziții - The cat sleeps with me.

possessive case (genitive) - îndeplinește funcția de atribut în propoziție și se folosește atunci când dorim să indicăm posesia - John’s car is red.

Pentru a asigura buna înțelegere a acestei părți, vom trata cazul genitiv (possessive case) în mod individual, deoarece acesta creează cele mai multe probleme vorbitorilor non-nativi de limbă.

Cazul genitiv (The possessive case)

După cum am amintit mai sus, the genitive in Englishgenitivu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in