Pronumele de subiect și de obiect

Vom începe prin a explica și enumera pronumele personale sau de subiect (subject pronouns) și pronumele de obiect (object pronouns) care sunt esențiale într-o construcție obișnuită în limba engleză.

Îți vei aminti din capitolele anterioare că am menționat faptul că un enunț pozitiv în limba engleză va fi structurat după cum urmează: Subiect + Verb + Obiect (complement).

Observă următoarele exemple:

John eats an apple a day. → He eats it.

I talk to my sister daily. → I talk to her daily. Aici se poate folosi și următoarea construcție în cazul Acuzativ: She talks to me daily, cu o ușoară schimbare de sens.

Prin urmare, subject pronouns se folosesc pentru a înlocui subiectele propozițiilor, iar object pronouns pentru a înlocui substantivele cu funcția sintactică de complement direct și/sau indirect.

După „Object Pronouns - English”, urmează câte un capitol dedicat fiecărui tip de pronume în limba engleză. Te sfătuim să le accesezi pentru a putea observa sfaturile și exemplele oferite de profesorii noștri de engleză.