Pronumele în limba Engleză

Generalități

Pronumele în engleză/the English pronoun reprezintă o altă parte principală de vorbire a cărui rol este, de regulă, acela de a înlocui un substantiv.

La fel ca și acesta din urmă, pronumele/the pronoun va avea persoană, număr și caz iar în propoziție poate îndeplini funcția sintactică de:

subiect - John called me. - He called me.

nume predicativ - John is an engineer. - He is an engineer.;

atribut - We want a little time to ourselves.

apoziție - That man, him, fixed my car.

complement - Call me when your get home.

Este important de reținut ca, pentru a putea înlocui un substantiv cu un pronume, este necesar ca în cadrul contextului să existe un antecedent. Dacă, spre exemplu spunem doar He called me yesterday, fără a fi specificat despre cine discutăm, propoziția nu va avea sens.

În plus, în cadrul capitolului despre verb, am menționat faptul că atunci când conjugăm un verb, sau rostim un enunț, este necesar să specificăm și pronumele/subiectul deoarece, în caz contrar, riscăm să nu se înțeleagă cine face acțiunea.

Astfel, în limba engleză nu putem spune pur și simplu A sunat ieri: Called yesterday. → He/She/They called (me/you/us/them) yesterday.

 

În același fel, vom folosi pronumele pentru a evita repetiția în cadrul aceleiași propoziții sau paragraf:

The flight was delayed, the flight was late. → The flight was delayed, it was late.

My father is 50 years old, my father is an engineer. →  My father is 50 years old, he is an engineer.

Diferitele tipuri de pronume

personale - I, He, They;

de obiect - me, him, them.

posesive - mine, his, theirs;

reflexive - myself, himself, themselves;

demonstrative - this,that, these,those;

interogative -  which, who, what;

nehotărâte - none, somebody, several,

reciprocative - each other/one another,

relative - which, where, whose.

Fiecare pronume are scopul său specific, pe care îl vom explica în cele ce urmează.

Pronumele de subiect și de obiect

Vom începe prin ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in