Prepoziția în limba Engleză

Prepoziția în Limba Engleză/the preposition in English reprezintă o parte de vorbire importantă, deoarece de folosirea corectă a prepozițiilor depinde stăpânirea verbelor, adjectivelor și a substantivelor. 

Motivul, prepoziția în Limba Engleză/the preposition in English nu poate îndeplini funcții sintactice în propoziție, ea însoțind, de regulă un substantiv articulat, după cum poți observa în exemplele de mai sus, dar și un pronume de obiect.

Prepoziția este o parte neflexibilă de vorbire care indică raporturile sintactice dintre alte părți de vorbire:

I listen to the radio every morning.

John is at the office now.

The books are on the table.

Prin urmare, prepozițiile nu pot îndeplini funcții sintactice în propoziție, ele însoțind, de regulă un substantiv articulat, după cum poți observa în exemplele de mai sus, dar și un pronume de obiect.

Desigur, vor exista și excepții în care substantivul poate fi nearticulat: at home, at breakfast/lunch/dinner, at war/ sea, at school/church, by car/bus/plane, by night/day, by mistake, etc.

De obicei, aceste prepoziții sunt formate dintr-un singur cuvânt (in, at, on), dar există și prepoziții compuse din mai multe cuvinte: in the middle, with the help of, thanks/due to,by means of, etc.

 

Cele mai comune prepoziții

at - care indică locul exact în spațiu, dar și în timp: I'll see you at the cinema at 8 o'clock.

dar se folosește și cu at night/the weekend: At the weekend I like to relax.

in - care indică limitele unei zone sau poziția : I went for a walk in the park.

dar este folosit și cu lunile, anii sau secolele: I was born in (September) 1984.

anotimpurile: John likes to visit Paris in summer.

momentele principle ale zilei: I work better in the morning/afternoon/evening.

on - care indică o suprafață: The flowers are on the table.

dar și zilele săptămânii sau alte ocazii speciale: On my birthday (September 22) I like to meet with my friends.

Aici este important de menționat faptul că atunci când folosim next, last, every sau this împreună cu zilele săptămânii, nu este necesară adăugarea prepoziției on:

See you next Monday!

Every...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in