Formare adjectivelor

Există anumite adjective care se pot forma cu ajutorul substantivelor, adăugând sufixele -y, sau -ly: wind → windy, storm → stormy, friend → friendly, year → yearly.

Alte sufixe care se pot folosi sunt următoarele

  • -al: accident → accidental, brute → brutal, universe → universal;

  • -ary: custom → customary, caution → cautionary;

  • -ic/ -ical: athlete → athletic, base → basic, magic → magical, alphabet → alphabetical;

  • -ish: child → childish, red → reddish, self → selfish;

  • -ful: power → powerful, skill→ skillful, success → successful;

  • -less: power ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in