Subiectul II

Citeşte cu atenţie textul:

La vest de văile Cernei şi ale Timişului, spaţiul muntos carpatic face un salt altitudinal care te poartă brusc de la peste 2000 de metri la puţin peste 1400 de metri. Acest spaţiu, cunoscut sub numele de Munţii Banatului, este cuprins între Valea Dunării în sud, Valea Mureşului în nord, Dealurile Banatului la vest şi Depresiunea Haţegului la est. Deşi au în cea mai mare parte o alcătuire şi o structură geologică asemănătoare cu cea a Carpaţilor Meridionali, aceşti munţi joşi alcătuiesc o grupă distinctă a Carpaţilor Occidentali. Includerea în vestul ariei Carpaţilor Româneşti este legată de poziţia lor în extremitatea sud-vestică a arcului carpatic, de fragmentarea tectonică accentuată, de dispoziţia culmilor principale şi a depresiunilor, de căderea reliefului în trepte (de la est la vest), dar şi de modul de utilizare a terenurilor şi de structura aşezărilor. În ansamblu, Munţii Banatului apar ca o asociere de horsturi* şi grabene* aflate sub nivelul altitudinal al Meridionalilor. Fundamentul lor este alcătuit din şisturile cristaline care aparţin pânzei getice (Munţii Semenic, Dognecei, Locvei şi partea estică a Munţilor Almăjului) şi autohtonului danubian (în restul Munţilor Almăj). Sedimentarul* domeniului getic este bine reprezentat în zona Reşiţa – Moldova Nouă […].

(Dănuţ Călin, Grupa Munţilor Banatului – Piticii Carpaţilor, în Terra Magazin)

*horst, horsturi s.n. regiune a scoarţei terestre mărginită de falii
*graben, grabene s.n. porţiune scufundată a scoarţei terestre
*sedimentar s.n. acumulare de minerale şi de resturi organice; depozit de roci sedimentare 

A.  Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

  1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– limita de sud a Munţilor Banatului;

– zona în care este bine reprezentat sedimentarul domeniului getic. 4 puncte

  1. Scrie numele autorului şi denumirea publicaţiei din care este extras fragmentul dat. 4 puncte
  2. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: În ansamblu, Munţii Banatului apar ca o asociere de horsturi şi grabene aflate sub nivelul altitudinal al Meridionalilor. 4 puncte
  3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: aceşti munţi joşi alcătuiesc o grupă distinctă a Carpaţilor Occidentali. 4 puncte
  4. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: La vest de văile Cernei şi ale Timişului, spaţiul muntos carpatic face un salt altitudinal care te poartă brusc de la peste 2000 de metri la puţin peste 1400 de metri. 4 puncte
  5. Construieşte o frază formată din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă având ca termen regent verbul a alcătui. 4 puncte 

B.  Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o compunere în care să relatezi o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei excursii. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p). 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in