Subiectul I

A.  Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

  1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: sforţare, înceata şi sclipesc. 6 puncte
  2. Explică rolul virgulei din secvenţa O, vârf de deal! 6 puncte
  3. Precizează tipul de rimă din poezie şi măsura primului vers al acesteia. 6 puncte
  4. Transcrie un epitet şi o metaforă din textul dat. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia versurilor: Opresc aicea pasul şi îmi dezleg privirea,/Când prin amurg se-nalţă, visând nemărginirea,/Din fiecare casă un crin înalt de fum. 6 puncte

B.  Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la specie a pastelului Vârful dealului de Ion Pillat. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale pastelului;
– să ilustrezi două trăsături ale pastelului, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in