Subiectul I

Aici găsești rezolvarea subiectului I al Evaluării Naționale 2016.

Citește fragmentul din textul „Răzbunarea sufleurului” de Victor Ion Popa.

 1.  Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
  1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: succesul, am făgăduit, obișnuit. 6 puncte
  2. Explică rolul cratimei în structura n-a căzut. 6 puncte
  3. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se referă la cadrul temporal. 6 puncte
  4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei:
  6. NENEA COSTICĂ: Bine, foarte bine! Multă sudoare, mult succes; puțină sudoare, puțin succes, și ioc sudoare, ioc succes. 6 puncte 
 2. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenența la genul dramatic a textului dat. 12 puncte
  În compunerea ta, trebuie:
  – să precizezi patru trăsături ale genului dramatic;
  – să ilustrezi două trăsături ale genului dramatic, valorificând textul dat;
  – să ai un conţinut adecvat cerinţei;
  – să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in