Subiectul I

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat în sesiunea specială a anului 2014, la Evaluarea Națională, pentru elevii claselor a VIII-a, Subiectul I. Pe foaia de examen se vor scrie numai rezultatele acestor probleme. Accesând acastă pagină, vei găsi și rezolvările complete ale problemelor de mai jos.

  1. Numărul de 4 ori mai mare decât 7 este egal cu ... .
  1. Dacă \dfrac{x}{10}=\dfrac{9}{5}, atunci x este egal cu ... .
  1. Cel mai mic număr natural de două cifre este egal cu ... .
  1. Dreptunghiul ABCD are lungimea de 6 cm şi lăţimea de 5 cm . Aria dreptunghiului ABCD este egală cu ... cm^2 .
  1. În Figura 1 este reprezentat un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH în care AB = 6 cm , BC = 4 cm şi BF = 5 cm . Volumul paralelipipedului ABCDEFGH este egal cu ... cm^3 .

  1. În tabelul de mai jos este reprezentată o dependenţă funcţională.

Numărul real m este egal cu ... .

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in