Subiectul I

Pe foaia de examen se vor scrie numai rezultatele exercițiilor și ale problemelor Subiectului I, propuse la Evaluarea națională, sesiunea iunie din anul 2015.

În cadrul acestei pagini vei găsi rezolvarea completă a următoarelor probleme:

  1. Rezultatul calculului 10\cdot 2-20 este egal cu  \dotsc  .
  1. Dacă \frac{a}{4}=\frac{3}{2}, atunci a este egal cu  \dotsc  .
  1. Cel mai mare număr natural care aparține intervalului \left [ 1,5 \right ] este egal cu  \dotsc  .
  1. Pătratul ABCD are latura de 6 cm . Perimetrul pătratului ABCD este egal cu  \dotsc  cm .
  1. În Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura unghiului determinat de dreptele AB și BF este egală cu  ...  ^\circ.

  1. În diagrama de mai jos este reprezentată repartiția elevilor unei clase a VIII-a, în funcție de notele obținute la teza de matematică pe semestrul al II-lea.

Numărul elevilor care au obținut nota 10 este egal cu  \dotsc  . 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in