Subiectul II

Pe foaia de examen se scriu rezolvările complete ale problemelor Subiectului II, din sesiunea iunie rezervă, de la Evaluarea Națională 2016.

În cadrul acestei pagini vei găsi rezolvarea completă și conform baremului oficial a următoarelor probleme:

  1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH​.
  2. Știind că a+\frac{1}{a}=\frac{5}{2}, unde a este număr real nenul, arătați că a^2+\frac{1}{a^2}=\frac{17}{4}.
  3. Un test conține 10 întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru fiecare răspuns greșit se scad 2 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Un elev, care a răspuns la toate cele 10 întrebări, a obținut 36​ de puncte. Determinați numărul de întrebări din test la care acest elev a răspuns corect.
  4. Se consideră funcţia f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}f(x)=x-3​.
    1. Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate xOy.
    2. Determinați distanţa de la originea sistemului de coordonate xOy la graficul funcţiei f​.
  5. Se consideră expresia E(x)=\left ( \frac{1}{x-2}-\frac{2}{x}+\frac{1}{x+2} \right ):\frac{4}{x\left(x^2-4\right)} , unde x este număr real, x\neq -2x\neq 0 și x\neq 2. Arătați că E(x)=2, pentru orice x număr real, x\neq -2x\neq 0 și x\neq 2.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in