Subiectul II

Pe foaia de examen se scriu rezolvările complete ale problemelor Subiectului II, din sesiunea iunie rezervă, de la Evaluarea Națională 2015. În cadrul acestei pagini vei găsi rezolvarea completă și conform baremelor oficiale ale următoarelor probleme:

  1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.
  2. Calculați media geometrică a numerelor x=8-2\cdot 3 și y=2^3.
  3. Într-o clasă cu 30 de elevi, numărul băieților reprezintă 40\% din numărul elevilor clasei. Determinați numărul fetelor din această clasă.
  4. Se consideră funcţia  f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=x-3.
    1. Calculați f(3).
    2. Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate xOy.
  5. Se consideră E(n)=(3n+7)^2-2(3n+7)+1, unde n este număr natural. Arătați că E(n) este pătrat perfect divizibil cu 9, pentru orice număr natural n.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in