Subiectul II

Pe foaia de examen se scriu rezolvările complete ale problemelor de mai jos.

  1. Desenați, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.
  2. Calculați media aritmetică a numerelor a și b, știind că a=\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{7}  și b=\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{7}  .
  3. Într-o clasă sunt 27 de elevi. Numărul băieţilor din clasă reprezintă 80\% din numărul fetelor din clasă. Determinaţi numărul băieţilor din acea clasă.
  4. Se consideră funcția f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}f(x)=2x-4.
    1. Arătați că f(-2)+f(2)=-8.
    2. Determinați aria triunghiului OAB, unde O este originea sistemului de coordonate xOyA este punctul de pe graficul funcţiei f care are abscisa egală cu 2, iar B este punctul de pe graficul funcţiei f care are ordonata egală cu 2.
  5. Se consideră expresia E(x)=\dfrac{x+1}{x^2+1}:\dfrac{(x-1)^2-x(x-2)}{x^2+1}, unde x este un număr real. Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuația E(x)=1 .

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in