Subiectul I

Acesta este subiectul I propus ca și model pentru elevii claselor a 8-a.

Pe foaia de examen se vor scrie numai rezultatele.

  1. Rezultatul calculului 7\cdot 3+14:2 este egal cu ... . 
  1. Patru caiete de același tip costă 8 lei. Trei caiete de același tip costă ... lei.
  1. Cel mai mare număr natural par care aparţine intervalului \left (-2,3 \right ] este numărul ... .
  1. Perimetrul unui pătrat este egal cu 20 cm . Aria pătratului este egală cu ... cm^2 .
  1. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD în care BC = 6 cm . Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului regulat ABCD este egală cu ... cm .

  1. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase, după sportul la care sunt înscriși în cadrul unui club sportiv.

Numărul elevilor din clasă care sunt înscriși la volei este egal cu ... .

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in