Ipoteza

Ipoteza reprezintă ideea directoare ce trebuie justificată cu ajutorul argumentelor într-un text argumentativ. Ipoteza poate fi expusă într-un mod foarte clar de către autor și astfel devine o ipoteză exprimată explicit, în timp ce aceeași ipoteză se poate deduce pe parcursul argumentației, devenind implicită.

Exemple de ipoteze expuse explicit pot fi enunțuri de tipul: „Practicarea unui sport este o activitate complexă pentru trup și minte” sau „Prietenia este un sentiment reciproc, ca urmare a unor afinități comune”. Așadar, justificarea ipotezei se realizează printr-o suită de elemente abstracte, numite argumente.

Pentru a susține o ipoteză, se poate recurge la elemente de stil, precum comparația, care evidențiază atât elementele comune, cât și diferențele, sau antiteza, care pune în opoziție concepte și idei. Citatul poate, de asemenea, întări ideea directoare numită ipoteză.