Exerciții și probleme rezolvate de tip Bacalaureat

În ultimul capitol al materialului intitulat Ghid | Progresii profesorii noștri ți-au pregătit rezolvarea completă și conform conform baremelor oficiale a enunțurilor de mai jos. Aceste enunțuri reprezintă câteva probleme cu progresii (atât aritmetice, cât și geometrice) propuse în subiectele de tip Bacalaureat, subiecte date în perioada 2012 - 2015 sau propuse pentru anul 2016, pentru toate cele patru profile (mate - info, științele naturii, tehnologic și pedagogic). 

 1. Această problemă a fost dată în sesiunea august - septembrie a anului 2013, pentru profilul mate - info, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2013 | Mate - Info | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

Determinați rația progresiei geometrice \Big(b_n\Big)_{n\geq1}  cu termeni reali, știind că  b_1=1  și   b_4=27.

 1. Această problemă a fost dată în sesiunea iunie - iulie a anului 2014, pentru profilul mate - info, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2014 | Mate - Info | Sesiunea iunie - iulie | Subiectul I

Calculați suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice (a_n)_{n\ge 1} știind că a_1 =6 și a_2 =12.

 1. Această problemă a fost dată în modelul de subiect pentru anul 2016, pentru profilul mate - info, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2016 | Mate - Info | Model de subiect  | Subiectul I

Determinați numărul real x, știind că numerele 7,\ 3x și x^2+2 sunt, în această ordine, termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

 1. Această problemă a fost dată în sesiunea specială a anului 2012, pentru profilele științele naturii și tehnologic, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2012 | Științele naturii și Tehnologic | Sesiunea specială | Subiectul I

Într-o progresie aritmetică (a_n)_{n\ge 1} se cunosc a_4=7 și a_9=22. Calculați a_{14}.

 1. Această problemă a fost dată în sesiunea specială a anului 2015, pentru profilul științele naturii, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2016 | Științele naturii | Model de subiect | Subiectul I

Determinați primul termen al progresiei geometrice (b_n)_{n\geq 1}, știind că b_5=48 și b_8=384.

 1. Această problemă a fost dată în modelul de subiect pentru anul 2016, pentru profilul științele naturii, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2016 | Științele naturii | Model de subiect | Subiectul I

Determinați primul termen al progresiei geometrice (b_n)_{n\geq 1}, știind că b_5=48 și b_8=384.

 1. Această problemă a fost dată în sesiunea august - septembrie a anului 2012, pentru profilul pedagogic, Subiectul I, exercițiul 1.

Bacalaureat Matematică 2012 | Pedagogic | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

Se consideră progresia aritmetică (a_n)_{n\ge 1} cu rația r=-2 și a_1=19. Calculați a_7.

Dacă dorești să vezi mai multe probleme și exerciții de tip Bacalaureat în care apar progresiile aritmetice sau progresiile geometrice, accesează unul dintre eBook-urile următoare (Subiectul I, exercițiul 1):

Bacalaureat Matematică 2013 | Mate - Info | Sesiunea specială | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2015 | Mate - Info | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2012 | Științele naturii și Tehnologic | Model de subiect | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2013 | Științele naturii | Model de subiect | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2014 | Științele naturii | Model de subiect | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2014 | Științele naturii | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2015 | Științele naturii | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

  Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

  Obține acces la întregul eBook.

  Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

  Achiziționează un abonament acum

  Deja membru? Log in