Asimptote ale graficului unei funcții

Fie D\subset \mathbb{R} un interval de numere reale, f:D\to \mathbb{R} o funcție elementară și x_0 un punct de acumulare al mulțimii D. Atunci introducem următoarele drepte care pot însoți graficul funcției f.

ASIMPTOTE ORIZONTALE

Definiția LF12: Asimptote orizontale 

 1. Dreapta y=y_0y_0\in\mathbb{R} este asimptotă orizontală spre +\infty a funcției f, dacă \lim_{x\to+\infty}f(x)=y_0.
 2. Dreapta y=y_0y_0\in\mathbb{R} este asimptotă orizontală spre -\infty a funcției f, dacă \lim_{x\to-\infty}f(x)=y_0.

Adică dreapta y=y_0 este asimptotă orizontală spre +\infty sau spre -\infty a funcției f dacă, atunci când x este suficient de mare (la +\infty) sau suficient de mic ( la -\infty), graficul funcției f se "aproprie" de y=y_0.

Observație:

Pentru a găsi asimptotele orizontale ale funcției f:D\to \mathbb{R}, se caută limita funcției la +\infty și -\infty, dacă +\infty și -\infty sunt puncte de acumulare pentru mulțimea D.

Exemple:

 1. Să se determine asimptotele orizontale ale funcției f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}f(x)=\frac{2x^2-1}{x^2+3}.

Rezolvare:

Atât +\infty, cât și -\infty sunt puncte de acumulare ale funcției date.

Funcția dată este o funcție rațională, având gradul numărătorului egal cu gradul numitorului. Conform celor prezentate la capitolul Limitele funcțiilor elementare, avem că:

\begin{align*} \lim_{x\to +\infty}f(x)&=\lim_{x\to +\infty}\frac{2x^2-1}{x^2+3}\\\\ &=\frac{2}{1}\\\\ &=2\\\\ \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \lim_{x\to +\infty}f(x)=2 \end{align*}.

\begin{align*} \lim_{x\to -\infty}f(x)&=\lim_{x\to -\infty}\frac{2x^2-1}{x^2+3}\\\\ &=\frac{2}{1}\\\\ &=2\\\\ \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \lim_{x\to -\infty}f(x)=2 \end{align*}.

Rezultă că dreapta \begin{align*} y=2 \end{align*} este asimptotă orizontală spre +\infty și spre -\infty la graficul funcției date.

 1. Fie funcția f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}f(x)=\frac{x^3}{x^2+1}. Să se determine asimptotele orizontale ale funcției date.

Rezolvare:

Atât +\infty, cât și -\infty sunt puncte de acumulare ale funcției date.

Funcția dată este o funcție rațională, având gradul numărătorului mai mic decât gradul numitorului. Conform celor prezentate la capitolul Limitele funcțiilor elementare, avem că:

\begin{align*} \lim_{x\to +\infty}f(x)&=\lim_{x\to +\infty}\frac{x^3}{x^2+1}\\\\ &=+\infty \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \lim_{x\to +\infty}f(x)=+\infty \notin \mathbb{R}\end{align*}

\begin{align*} \lim_{x\to -\infty}f(x)&=\lim_{x\to -\infty}\frac{x^3}{x^2+1}\\\\ &=+\infty \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \lim_{x\to -\infty}f(x)=+\infty\notin \mathbb{R} \end{align*}.

Deci funcția f nu admite asimptote orizontale spre +\infty și spre -\infty.

ASIMPTOTE OBLICE

Definiția LF13: Asimptote oblice 

 1. Dacă există \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=m\in\mathbb{R}^* și \lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-mx\big)=n\in\mathbb{R}, atunci dreapta y=mx+n este asimptotă oblică a funcției f spre +\infty și reciproc.
 2. Dacă există \lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=m\in\mathbb{R}^* și \lim_{x\to-\infty}\big(f(x)-mx\big)=n\in\mathbb{R}, atunci dreapta y=mx+n este asimptotă oblică a funcției f spre -\infty și reciproc.

Observație:

O funcție nu poate avea simultan și asimptotă orizontală și asimptotă oblică. (Deci dacă se găsește o asimptotă orizontală a unei funcții, nu se mai caută și ecuația asimptotei oblice.)

Exemple:

 1. Să se caute asimptotele oblice pentru funcția f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}f(x)=\frac{x^3}{x^2+1}.

Rezolvare:

Am văzut că funcția f nu admite asimptote orizontale spre +\infty sau spre -\infty. Căutăm asimptotele oblice ale acestei funcții, dacă acestea există.

Căutăm drepte de forma y=mx+n la +\infty, unde:

\begin{align*} m&=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\frac{x^3}{x^2+1}}{x}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{x(x^2+1)}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x^2+1}\\\\ &=1 \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow m&=1 \end{align*}.

\begin{align*} n&=\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-mx\big)\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\Big(\frac{x^3}{x^2+1}-1\cdot x\Big)\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\Big(\frac{x^3}{x^2+1}- x\Big)\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3-x(x^2+1)}{x^2+1}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3-x^3-x}{x^2+1}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x}{x^2+1}\\\\ &=0 \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow n&=0 \end{align*}.

Atunci:

\begin{align*} &y=mx+n\\ &\Leftrightarrow y=1\cdot x+0\\ &\Leftrightarrow y=x .\end{align*}

Deci dreapta \begin{align*} y=x \end{align*} este asimptotă oblică spre +\infty la graficul funcției f.

La fel se întâmplă și la -\infty

În concluzie, dreapta \begin{align*} y=x \end{align*} este asimptotă oblică spre +\infty și spre -\infty la graficul funcției date.

 1. Să se determine asimptota oblică spre +\infty a funcției f:\mathbb{R}\setminus\left \{ -3 \right \}\to \mathbb{R}f(x)=\frac{x-2}{x+3}.

Rezolvare:

Căutăm drepte de forma y=mx+n la +\infty, unde:

\begin{align*} m&=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\frac{x-2}{x+3}}{x}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{x-2}{x(x+3)}\\\\ &=\lim_{x\to+\infty}\frac{x-2}{x^2+3x}\\\\ &=0 \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow m&=0. \end{align*}

Rezultă că funcția nu are asimptota oblică la +\infty.

ASIMPTOTE VERTICALE

Definiția LF14: Asimptote verticale 

 1. Dreapta x=x_0 este asimptotă verticală a funcției f dacă cel puțin una din limitele laterale f(x_0-0) sau f(x_0+0) există și este unică. (Adică \lim_{\substack{x\to x_0\\ x<x_0 }}f(x)=\pm\infty sau \lim_{\substack{x\to x_0\\ x> x_0 }}f(x)=\pm\infty.)
 2. Dacă f(x_0-0) este +\infty sau -\infty, atunci dreapta x=x_0 se numește asimptotă verticală la stânga.
 3. Dacă f(x_0+0) este +\infty sau -\infty, atunci dreapta x=x_0 se numește asimptotă verticală la dreapta.
 4. Dacă limitele laterale ale funcției f în x_0 sunt infinite (adică +\infty sau -\infty), atunci dreapta x=x_0 se numește asimptotă verticală bilaterală.

Observație:

Se poate ca o funcție să nu aibă asimptote verticale, iar existența acestora nu depinde de existența asimptotelor orizontale sau a asimptotelor oblice.

Exemple:

 1. Fie funcția f:\mathbb{R}\setminus\left \{ 1 \right \}\to \mathbb{R}f(x)=\frac{3x-5}{x-1}. Să se determine asimptotele verticale ale acestei funcții, dacă există.

Rezolvare:

Cercetăm dacă dreapta \begin{align*} x=1 \end{align*} este asimptotă verticală.

Calculăm f(1-0) și f(1+0).

\begin{align*} f(1-0)&=\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1 }}f(x)\\\\ &=\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1 }}\frac{3x-5}{x-1}\\\\ &=\frac{3\cdot 1-5}{1-1}\\\\ &=\frac{3-5}{0_-}\\\\ &=\frac{-2}{0_-}\\\\ &=+\infty \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow x=1 \end{align*} - asimptotă verticală la stânga.

\begin{align*} f(1+0)&=\lim_{\substack{x\to 1\\ x> 1 }}f(x)\\\\ &=\lim_{\substack{x\to 1\\ x> 1 }}\frac{3x-5}{x-1}\\\\ &=\frac{3\cdot 1-5}{1-1}\\\\ &=\frac{3-5}{0_+}\\\\ &=\frac{-2}{0_+}\\\\ &=-\infty \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow x=1 \end{align*} - asimptotă verticală la dreapta.

Fiind simultan asimptotă verticală la stânga și asimptotă verticală la dreapta, rezultă că dreapta \begin{align*} x=1 \end{align*} este asimptotă verticală bilaterală.

 1. Să se determine asimptotele verticale ale funcției f:(0,+\infty)\to \mathbb{R}\begin{align*} f(x)=\log_3 x \end{align*}.

Rezolvare:

Reamintim graficul funcției logaritm în baza \begin{align*} 3 \end{align*}.

Din grafic se poate observa că dreapta \begin{align*} x=0 \end{align*} este asimptotă verticală la dreapta la graficul funcției date.

Nu putem calcula limita la stânga în punctul \begin{align*} x_0=0 \end{align*} deoarece funcția nu este definită la stânga lui \begin{align*} 0 \end{align*}, domeniul de definiție al funcției f fiind \begin{align*} (0,+\infty) \end{align*}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in