Exerciții și probleme rezolvate de tip Bac pentru profilul mate - info

În cadrul acestei secțiuni, vei găsi rezolvarea completă și conform baremelor oficiale ale următoarelor probleme, date în sesiunile de examen de tip Bacalaureat, la disciplina obligatorie a profilului, în perioada anilor 2012 - 2016, pentru profilul mate - info. Pentru a vedea rezolvările acestor probleme, trebuie să accesezi eBook-ul nostru.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea august - septembrie a anului 2012, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2012 | Mate - Info | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul A(3,3) și este paralelă cu dreapta d de ecuație 3x+2y-1=0.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea specială a anului 2012, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2012 | Mate - Info | Sesiunea specială | Subiectul I

Determinați numărul real a pentru care vectorii \vec{u}=3\vec{i}+a\vec{j} și \vec{v}=a\vec{i}+(2a-3)\vec{j} sunt coliniari.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea august - septembrie a anului 2013, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2013 | Mate - Info | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

Se consideră punctele A,B  și  C astfel încât  \overrightarrow{AB}=4\vec{i}-3\vec{j} și  \overrightarrow{BC}=2\vec{i}-5\vec{j}. Determinați lungimea vectorului  \overrightarrow{AC}.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea specială a anului 2014, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2014 | Mate - Info | Sesiunea specială | Subiectul I

În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(-2,2)B(-4,-2) și C(4,2). Determinați ecuația dreptei d care trece prin A și este perpendiculară pe dreapta BC.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea august - septembrie a anului 2014, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2014 | Mate - Info | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

În reperul cartezian xOy se consideră vectorii \overrightarrow{AB}=3\vec{i}+2\vec{j} și \overrightarrow{AC}=(m+1)\vec{i}+4\vec{j}, unde m este număr real. Determinați numărul real m știind că \overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AB}.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea iunie - iulie a anului 2014, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2014 | Mate - Info | Sesiunea iunie - iulie | Subiectul I

Se consideră triunghiul echilateral $ ABC$ cu AB=2. Calculați lungimea vectorului $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$.

  1. Această problemă a fost dată în sesiunea august - septembrie a anului 2015, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2015 | Mate - Info | Sesiunea august - septembrie | Subiectul I

În reperul cartezian xOy se consideră punctul M(1,1). Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul M și are panta egală cu 2.

  1. Această problemă a fost dată în modelul de subiect al anului 2016, pentru profilul matematică - informatică, la Subiectul I, exercițiul 5.

Bacalaureat Matematică 2016 | Mate - Info | Model de subiect | Subiectul I

În reperul cartezian \begin{align*} xOy \end{align*} se consideră punctele \begin{align*} A(-1,0),\ B(1,0) \end{align*} și \begin{align*} C(1,4). \end{align*} Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul \begin{align*} B \end{align*} și este paralelă cu mediana din \begin{align*} A \end{align*} a triunghiului \begin{align*} ABC. \end{align*}

Dacă îți dorești să vezi și să rezolvi și alte probleme de tip Bac în care apar elemente de geometrie, te sfătuim să accesezi unul dintre eBook-urile următoare, Subiectul I, problema 5:

Bacalaureat Matematică 2012 | Mate - Info | Model de subiect | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2012 | Mate - Info | Sesiunea iunie - iulie | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2013 | Mate - Info | Model de subiect | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2013 | Mate - Info | Sesiunea iunie - iulie | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2013 | Mate - Info | Sesiunea specială | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2014 | Mate - Info | Model de subiect | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2015 | Mate - Info | Sesiunea iunie - iulie | Subiectul I

Bacalaureat Matematică 2015 | Mate - Info | Sesiunea specială | Subiectul I

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in