Vectorul de poziţie al unui punct

Definiția G18: Vector de poziție al unui punct dat

Fie punctul O un punct fixat în plan. Dacă considerăm un alt punct T din plan, atunci vectorul \overrightarrow{OT} se va numi vector legat sau vectorul de poziție al punctului T.

Vom nota vectorul de poziției al punctului T prin \overrightarrow{r_T} .

Reprezentarea grafică a acestui vector o poți vedea în figura de mai jos:

În cele ce urmează, vom exprima vectorii legați cu ajutorul vectorilor de poziție astfel: dacă avem fixat punctul O și luăm două puncte distincte din plan T și S, avem vectorii reprezentați în imaginea de mai jos:

Cu ajutorul regulii triunghiului (prezentată în secțiunea Adunarea vectorilor​), vom exprima vectorul legat \overrightarrow{TS} astfel: 

\begin{align*} \overrightarrow{TS}=\overrightarrow{TO}+\overrightarrow{OS} \end{align*}   \begin{align*} (\bigstar ) \end{align*}.

Conform Definiției G17: ( Vector de poziție al unui punct dat ) de mai sus, avem că:

\begin{align*} &\overrightarrow{OT}=\overrightarrow{r_T} \end{align*},  \begin{align*} (1 ) \end{align*} 

respectiv

\begin{align*} &\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{r_S} \end{align*}.  \begin{align*} (2 ) \end{align*}

Rescriem relația \begin{align*} (\bigstar ) \end{align*}, în care folosim relațiile \begin{align*} (1 ) \end{align*} și \begin{align*} (2 ) \end{align*}, de unde obținem:

\begin{align*} \overrightarrow{TS}&=\overrightarrow{TO}+\overrightarrow{OS}\\\\ &=-\overrightarrow{OT}+\overrightarrow{OS}\\\\ &=-\overrightarrow{r_T}+\overrightarrow{r_S}\\\\ &=\overrightarrow{r_S}-\overrightarrow{r_T} \end{align*}

Așadar, avem:

\begin{align*} \overrightarrow{TS}=\overrightarrow{r_S}-\overrightarrow{r_T} \end{align*}.