Lock

Aplicații ale integralei definite

Lock

Aria unei suprafețe plane

În acest paragraf se va defini noțiunea de „mulțime care are arie” și se va arăta că dacă avem funcția continuă f:\left [ a,b \right ]\rightarrow \mathbb{R}_+, atunci subgraficul ei \Gamma _f=\left \{ (x,y)\in\mathbb{R}\times \mathbb{R} \ \big|\ a\leq x\leq b,\ 0\leq y\leq f(x) \right \} este o mulțime care are arie, iar aria acesteia se va calcula cu ajutorul unei integrale definite. 

Aria unei suprafețe plane

Înainte de a vedea cum se află aceste noțiuni, introducem următoarea definiție:

Definiția CI43: Mulțime elementară

Se numește mulțime elementară, o mulțime E\subset \mathbb{R}\times \mathbb{R}, dacă E=\bigcup_{i=1}^{n}D_i \ (1), unde D_i sunt reprezentate de suprafețele dreptunghiulare cu laturile respectiv paralele cu axele de coordonate, iar oricare două astfel de suprafețe, dar diferite, D_i, D_j, au interioarele disjuncte.

Prin definiție, vom avea că aria(E)=\sum_{i=1}^{n}aria(D_i).

Definiția CI44: Mulțime care are arie 

Fie A o mulțime mărginită din plan.

Spunem că mulțimea A are arie, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  1. există două șiruri  (E_n), (F_n) de mulțimi elementare, astfel încât să aibe loc incluziunile: E_n\subset A\subset F_n, oricare ar fi n\in\mathbb{N};
  2. șirurile de numere reale pozitive  \big( aria(E_n) \big) și  \big( aria(F_n) \big) sunt convergente și are loc egalitatea:  \lim_{n\to+\infty} aria(E_n)=\lim_{n\to+\infty} aria(F_n).

​Putem astfel defini aria mulțimii A astfel:

aria(A)=\lim_{n\to+\infty} aria(E_n)=\lim_{n\to+\infty} aria(F_n).

Având introduse aceste noțiuni, în cele ce urmează, ți se va putea arăta când o mulțimea plană mărginită oarecare are arie și cum se calculează aceasta.

Teorema CI45: Aria subgraficului unei funcții continue și pozitive 

Fie funcția continuă și pozitivă f:\left [ a,b \right ]\rightarrow \mathbb{R}.

Atunci:

  1. mulțimea  \Gamma _f=\left \{ (x,y)\in\mathbb{R}\times \mathbb{R} \ \big|\ a\leq x\leq b,\ 0\leq y\leq f(x) \right \} are arie;
  2. aria(\Gamma _f)=\int_{a}^{b}f(x)\ \mathrm{dx}.

Exercițiu rezolvat:

Să se determine aria mulțimii \Gamma _f_i, cu i=\overline{1,3}, în cazurile:

  1. f_1(x)=3x-4,\ x\in\left [ 2,3 \right ];
  2. f_2(x)=\cos x,\ x\in\left [ 0,\frac{\pi}{2} \right ];
  3. f_3(x)=xe^x,\ x\in\left [ 0,1 \right ].

Rezolvare:

  1. Calculăm aria subgrafului funcției f_1.

\begin{align*} aria (\Gamma _f_1)&=\int_{2}^{3}f_1(x)\ \mathrm{dx}\\\\&=\int_{2}^{3}(3x-4)\ \mathrm{dx}\\\\&=3\int_{2}^{3}x\ \mathrm{dx}-4\int_{2}^{3}1\ \mathrm{dx}\\\\ &=3\cdot \frac{x^2}{2}\ \Big|_{2}^{3}-4\cdot x\ \Big|_{2}^{3}\\\\ &=3\cdot \left ( \frac{3^2}{2}-\frac{2^2}{2} \right )-4\cdot (3-2)\\\\&=3\cdot \frac{9-4}{2}-4\cdot 1\\\\&=\frac{3\cdot 5}{2}-4\\\\&=\frac{15-2\cdot 4}{2}\\\\&=\frac{15-8}{2}\\\\&=\frac{7}{2} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow aria (\Gamma _f_1)&=\frac{7}{2}. \end{align*}

Aria acestui subgraf este reprezent...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in