Sesiunea iunie

Subiectul I

Rezolvare

  1. c
  2. a
  3. d
  4. d
  5. b
  6. b
  7. c
  8. b
  9. d
  10. b

Subiectul al II-lea

B.

4. În opinia mea, grupul de vârstă este un agent cu o influență importantă asupra socializării copiilor și adolescenților. Un grup de vârstă este alcătuit din persoane cu vârste similare care împărtășesc interese și valori comune.

Grupurile de colegi sau ...

Subiectul al III-lea

...

3. Între noțiunea de grup social și cea de rol social există o strânsă corelație. Grupul social constituie un ansamblu de cel puțin doi indivizi care împart viziuni și valori comune prin intermediul unor interacțiuni. Rolul social este elementul dinamic al statusului, deoarece reprezintă totalitatea așteptărilor pe care le au ceilalți de la un individ. Cu alte cuvinte, rolul social reprezintă comportamentele pe care le performează un individ în baza statusului pe care îl deține.

Rolul social nu ar putea exista în lipsa unui grup, deoarece el definește așteptările altor indivizi, deci a unor persoane din grupurile cu care indivizii interacționează. Indivizii îndeplinesc un ...

5. Consider că relațiile sociale asigură coeziunea și menținerea grupurilor. Atunci când ne referim la coeziunea de grup avem în vedere un grad ridicat de consens, de adeziune între membrii grupului. Coeziunea este o caracteristică a grupurilor iar elementul care definește coeziunea într-un grup este consensul membrilor în raport cu probleme esențiale. Consensul poate fi atins îndeosebi prin intermediul relațiilor sociale, ele fiind la baza ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in