2019

Sesiunea specială

Subiectul I

...

5 – c

6 – d

...

Subiectul al II-lea

...

B.

...

2. Două din conceptele sociologice prezente în text sunt: socializarea (procesul prin intermediul căruia un individ își formează personalitatea și devine o ființă socială, pregătită pentru traiul în comun, în societate) și familia (grup primar format din persoane unite prin căsătorie, filiație, sau rudenie). Interacțiunea acestor concepte se referă, în principal, la faptul că familia este ...

...

Simulare

Subiectul al II-lea

...

B. 

...

4. Conceptul de instituții totale a fost popularizat de sociologul Erwin Goffman și se referă la spații de lucru și rezidență ocupate de un număr mare de indivizi cu statut similar, separați de restul societății pentru o perioadă de timp considerabilă și care duc împreună o viață strict reglementată. Exemple de asemenea instituții sunt închisorile, spitalele de psihiatrie, sanatoriile, școlile cu internat etc.. Din punctul meu de vedere, aceste ...

...

Subiectul al III-lea

..

3. Relațiile informale sunt acele tipuri de relații a căror formă și dinamică nu este influențată de reguli sau norme de conduită conturate de vreo instituție formală, ci se desfășoară după o serie de cutume și reguli nescrise. Mai mult, relațiile informale sunt specifice unor schimburi între persoane ale căror roluri sociale nu impun o conduită strict formalizată cum ar fi relația șef-angajat care se desfășoară în conformitate cu un contract de muncă. Acest tip de ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in