Subiectul III

Cerința A

Cerința A cuprinde două moduri silogistice. De exemplu, la simularea din 2021 s-au dat următoarele moduri silogistice: eio-3, iai-4.

Punctul 1

La punctul 1 al cerinței A se cere să scrii schema de inferență pentru cele două moduri silogistice date și să oferi un exemplu de silogism în limbaj natural care să respecte unul dintre cele două moduri silogistice date.

Cum scrii schema de inferență?

Pentru a redacta schema de inferență îți recomandăm să urmezi următorii pași:

  • Amintește-ți structura unui silogism și cum se scrie schema sa de inferență.

Un silogism este alcătuit din 3 propoziții categorice, și anume: 

Premisa majoră (conține predicatul P și termenul mediu M);

Premisa minoră (conține subiectul S și termenul mediu M);

Concluzia (conține termenii S și P). 

  • Cele 3 propoziții se scriu una sub alta, întotdeauna în ordinea de mai sus. Premisele sunt despărțite de concluzie cu o linie orizontală.
  • Pentru a începe rezolvarea mai trebuie să îți amintești și semnificația notației pe care ai primit-o, de exemplu eio-3. Literele reprezintă tipul de propoziție categorică al premiselor și concluziei în ordinea menționată.

Așadar, pe foaia de examen poți deja să notezi următoarele:

                e

                i      

              SoP

  • Cifra reprezintă figura silogistică din care face parte modul silogistic dat. Această cifră ne dezvăluie poziția termenului mediu (M) și, implicit, poziția subiectului și predicatului în premise. (În concluzie, poziția termenilor este mereu aceeași, adică S-P).

Poți acum poziționa și restul termenilor în schema de inferență. Notația eio-3 sugerează că acest mod silogistic face parte din figura a III-a. Pentru că s-a dat figura a III-a, vei poziționa termenul M ca subiect al ambelor premise.

               MeP

              MiS  

              SoP

  • În final, poți adăuga și distribuirea termenilor în schema de inferență. Astfel, folosindu-te de legile silogismului, îți vei da seama ușor dacă modurile date sunt sau nu valide. Această informație te va ajuta să îți verifici rezolvarea de la subpunctul 2.

              (+) MeP (+)

                (-) MiS (-)   

              (-) SoP (+)

Cum formulezi un silogism în limbaj natural?

După ce ai scris schema de inferență a ambelor moduri silogistice date, urmând pașii de mai sus, poți trece la rezolvarea următoarei cerințe de la punctul 1. Va trebui să formulezi un silogism în limbaj natural care să corespundă uneia dintre cele două scheme scrise de tine. 

Îți propunem câțiva pași pentru a găsi rapid și corect silogismul de care ai nevoie:

  • Începe prin a alege un termen care să joace rolul de termen mediu (M), acesta poate fi orice cuvânt sau grup de cuvinte care formează un termen din punct de vedere logic. Exemple: găină, floare albastră, student la informatică pasionat de tenis etc.
  • Cu schema de inferență în față, plasează acest termen în raport de ordonare, încrucișare sau opoziție cu alți doi termeni, în funcție de tipul propozițiilor categorice care se cer.

O propoziție universală afirmativă necesită un raport de ordonare;

O propoziție particulară afirmativă sau negativă necesită un raport de încrucișare;

O propoziție universală negativă necesită un raport de opoziție.

  • În cele din urmă, formează propozițiile din termenii aleși, ținând seama că termenii care au același rol în cadrul silogismului trebuie să fie și identici la nivel semantic. De exemplu, dacă ai ales ca termen mediu cuvântul „corn” nu te poți referi în premisa majoră la arbust și în premisa minoră la osul frontal al rumegătoarelor.

Exemplu de silogism

Presupunem că ai ales ca termen mediu al silogismului cuvântul „vrabie”. Pentru a construi premisa majoră, MeP, trebuie să găsești un alt termen cu care termenul ales se află în raport de opoziție. 

  • MeP se traduce cu „Niciun M nu este P.” și este o propoziție universală negativă. Se pune așadar întrebarea „Ce nu este nicio vrabie?”. Un răspuns banal poate să vină rapid, cum ar fi „Nicio vrabie nu este telefon/crocodil/ student
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in