Lock

Simulare

Lock

Citește aici rezolvările simulării la istorie din 28 martie 2023!

Subiectul I

30 de puncte

Citiți, cu atenție, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți un spațiu istoric precizat în sursa A. 2 puncte 

2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la acțiunile din perioada 1977-1987. 2 puncte 

3. Menționați câte un lider politic precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei conform căreia comunismul «național» are caracter represiv. 3 puncte 

5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentați alte două practici politice totalitare din statul român, în afara celor la care se referă sursele A și B. 6 puncte 

7. Menționați o asemănare între două practici politice utilizate în primele patru decenii ale secolului al XX-lea, în statul român. 4 puncte

Rezolvare

1. Un spațiu istoric precizat în sursa A este: România (sau: Moscova).

2. O informație referitoare la acțiunile din perioada 1977-1987, regăsită în sursa B, este:  „...revolta de pe Valea Motrului din toamna anului 1981 și alte manifestații contestatare au provocat o dură represiune din partea puterii lui Ceaușescu.”

3. Un lider politic precizat în sursa A este: Gheorghiu-Dej.

Un lider politic precizat în sursa B este: Nicolae Ceaușescu.

4. Litera corespunzătoare sursei conform căreia comunismul «național» are caracter represiv este: B. 

5. Cauză: „În România, liderii comuniști erau preocupați să r...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in