Lock

Sesiunea specială

Lock

Subiectul I

Citiți, cu atenție, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți legea fundamentală votată de Adunarea Constituantă, precizată în sursa A. 2 puncte 
2. Precizați, din sursa B, o informație referitoare la puterea legislativă. 2 puncte
3. Menționați două spații istorice la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 
4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că titulatura suveranului se modifică în funcție de evoluția statului român. 3 puncte 
5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect). 7 puncte 
6. Prezentați alte două acțiuni, din plan intern, la care participă românii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în afara celor precizate în sursele date. 6 puncte 
7. Menționați o asemănare între două fapte istorice desfășurate de români în cadrul crizei orientale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 4 puncte

Rezolvare

  1. Legea fundamentală votată de Adunarea Constituantă, precizată în sursa A, este: Constituția din 1866.
  2. O informație referitoare la puterea legislativă, regăsită în sursa B, este: „puterea legislativă era exercitată de Parlament (bicameral) și de Domn”.
  3. Două spații istorice la care se referă atât sursa A, cât și sursa B, sunt: România și Imperiul Otoman.
  4. Litera corespunzătoare sursei care susține că titulatura suveranului se modifică în funcție de evoluția statului român este: B.
  5. Cauză: „Constituția din 1866 a fost elaborată și votată de Adunarea Constituantă în pofida repetatelor proteste ale reprezentanților marilor puteri” 
    Efect: „astfel că reprezintă [...] un act de energie făcut de conducerea unui stat mic, supus unor serioase și diverse presiuni”.
  6. Al
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in