Lock

Simulare

Lock

Subiectul I

6. ...

În anul 1711 are loc o importantă confruntare militară între Rusia și Imperiul Otoman, la Stănilești, confruntare încheiată cu victoria Porții. Această bătălie și pacea încheiată ulterior vor avea consecințe deosebit de importante privind desfășurarea evenimentelor istorice în țările române: din anul 1711 se instaurează în Moldova domniile fanariote, urmând ca 5 ani mai târziu, în 1716, acest fapt să se concretizeze și în Țara Românească.

...

Subiectul al II-lea

...

6. (...) Constituția din 1991, care va fi garantul noului regim politic democratic. Astfel, drepturile și libertățile cetățenești, precum libera exprimare și asociere, libertatea de a călători în afara țării, pluripartidismul, au redevenit normalitate, fiind menționate în Constituția din 1991.

...

Subiectul al III-lea

Eseu despre evoluția statului român în perioada 1801-1930

...

Haosul determinat de Primul Război Mondial a contribuit la dezmembrarea imperiilor multinaționale, ceea ce a făcut posibilă realizarea statului naţional unitar român prin Marea Unire de la 1918. Rând pe rând, provinciile românești și-au proclamat independența și unirea cu România, evenimente ce culminează cu Marea Adunare Națională convocată la 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia. La acest eveniment au luat parte aproximativ 100.000 de reprezentanți ai românilor din întreaga Transilvanie, la care s-au adăugat elitele intelectuale, politice și religioase românești transilvănene ale vremii. Aceștia au decis ca viitoarea organizare în cadrul Regatului României să ofere drepturi și libertăți egale tutoror celorlalte etnii conlocuitoare ale Transilvaniei. Astfel, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România, consființite în cadrul Marii Adunări de la Alba-Iulia, s-a încheiat procesul formării statului unitar român, suveran și independent, act istoric recunoscut în cadrul Congresului de Pace de la Paris 1919.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in