Sesiunea iunie

Subiectul I

... 

7. Dintre practicile politice utilizate în perioada național-comunismului în România menționăm regimul de teroare și cenzură (exercitat prin intermediul Securității și Miliției) și raționalizarea hranei și a utilităților (în contrast cu traiul îmbelșugat al familiei Ceaușescu). O asemănare între aceste practici politice o constituie încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor. 

Subiectul al II-lea

4. Două informații referitoare la politica internă din timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, precizate în sursa dată, sunt faptul că a încercat să pună capăt luptelor dintre grupările boierești și că a înnoit Sfatul Domnesc, în care a introdus persoane care-i împărtășeau opiniile.

...

Subiectul al III-lea

Eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea

...

Statul român se implică în relațiile internaționale din primele două decenii ale secolului al XX-lea prin intermediul acțiunilor diplomatice întreprinse. Consider că implicarea statului român în relațiile internaționale în această perioadă a avut consecințe favorabile pentru România și a contribuit la formarea statului naţional unitar prin realizarea Marii Uniri de la  1918. Deoarece România se va apropia de interesele politice ale Antantei la începutul secolului al XX-lea, această poziție va determina renunțarea la neutralitate și intrarea în război de partea acestei tabere în 1916. Astfel, implicarea în relațiile diplomatice și în confruntările militare din cadrul primei conflagrații mondiale, îi va aduce României statutul de țară învingătoare în război și va face posibil actul unirii.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in