Lock

Sesiunea august

Lock

Subiectul I

...

5. Cauză: ,,întrucât acesta nu îngăduia desfășurarea forțelor de invazie”

...

7. (...) În 1598, la Târgovişte se încheie tratatul de alianţă dintre împăratul habsburgic, Rudolf al II-lea şi Mihai Viteazul, prin care Rudolf al II-lea îi recunoştea domnului muntean domnia ereditară şi îi promitea un ajutor financiar; împăratul devenea suzeranul Ţării Româneşti, iar Mihai trebuia să-i oprească pe otomani la Dunăre. Prin încheierea acestui tratat se anulează relaţia de vasalitate impusă lui Mihai Viteazul de Sigismund Bathory prin tratatul din 1595.

Subiectul al II-lea

...

6. (...) Revoluția română de la 1848 a cuprins Țara Românească, Moldova, Transilvania și Bucovina, revoluția din fiecare provincie românească fiind caracterizată de un program propriu. În Țara Românească revoluția a izbucnit pe 9 iunie 1848, la Islaz. Aici, pe Câmpia Libertății, revoluționarii au adoptat documentul programatic intitulat „Proclamația de la Islaz”, care a cuprins 22 de articole. Deoarece în cuprinsul acestor articole revoluționarii munteni au concentrat următoarele lor cerințe, a fost favorizată constituirea statului român modern. 

Astfel, ei au cerut respectarea autonomiei depline a ...

Subiectul al III-lea

Eseu despre evoluția României în secolul al XX-lea

...

Regimul totalitar comunist din România a cunoscut două mari etape: etapa stalinistă (sub guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între anii 1948-1965) și etapa național-comunistă (sub guvernarea lui Nicolae Ceaușescu, între anii 1965-1989). În timpul guvernării lui Nicolae Ceaușescu se adoptă o nouă constituție (1965). Denumirea statului se modifică din Republica Populară în Republica Socialistă România, partidul unic Partidul Muncitoresc Român devine Partidul Comunist Român. În 1974 Nicolae Ceaușescu înființează funcția de președinte al României, devenind astfel președintele Republicii Socialiste România. Asistăm la exacerbarea „cultului personalității” lui Ceaușescu și totodată la un „socialism dinastic”, membrii familiei Ceaușescu fiind promovați în funcții importante. Statul și-a extins investițiile în industria grea, în petrochimie sau infrastructură. 

Politica internă de „raționalizare” a consumului cetățenilor cu scopul de a înapoia împrumuturile externe făcute de regimul lui Ceaușescu, alături de o serie de restricții și încălcări ale drepturilor cetățenilor, au dus la o serie de frustrări în rândul populației. Astfel, acestea au contribuit semnificativ la realizarea revoluției din 1989 pentru înlăturarea regimului.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in