Lock

Sesiunea august

Lock

Subiectul I

...

6. (...) În anul 1866 este adoptată Constituţia liberală, una dintre cele mai moderne din Europa vremii, în timpul regelui Carol I. Principiile de bază ale constituţiei din 1866 au fost: separaţia puterilor în stat (legislativă, executivă, judecătorească), guvernare reprezentativă (parlamentul este ales prin vot, conducerea statului reprezintă întreaga naţiune), suveranitate naţională (puterile statului emană de la naţiune), responsabilitatea ministerială (miniştrii răspund în faţa legii pentru actele lor), monarhie ereditară şi constituţională: România este condusă de moştenitori din casa de Hohenzollern-Sigmaringen.

...

Subiectul al II-lea

5. Acțiunile militare desfășurate de domnul Țării Românești, Mihai Viteazul, au caracter antiotoman. Informațiile prin care îmi susțin punctul de vedere sunt următoarele:

  • În anul 1594 Mihai Viteazul pornește la București revolta antiotomană: ,,Mihai [Viteazul] a pornit la București, în 1594, revolta antiotomană”.
  • Cele mai cunoscute bătălii antiotomane ale sale sunt cea de la Călugăreni și Giurgiu din anul 1595: ,,Cea mai cunoscută bătălie a sa este cea de la Călugăreni, din 23 august 1595, și apoi cea de la Giurgiu, din octombrie 1595, în urma căreia pericolul otoman a fost înlăturat”.

...

Subiectul al III-lea

Eseul despre evoluția României în secolul al XX-lea

...

Noile condiţii politice, dar mai ales schimbarea formei de guvernare, au făcut necesară adoptarea altei constituţii în anul 1948. Conform acesteia, numele ţării era Republica Populară Română.

Deși unele prevederi sugerau că noul regim se conduce aparent după principii democratice, totuși există suficiente elemente care demonstrează caracterul totalitar al regimului. Dintre acestea menționăm faptul că nu se respectă principiul separaţiei puterilor în stat (legislativul are puteri executive, executivul se implică în  justiţie);  deşi este menţionată proprietatea particulară, se specifică faptul că la baza dezvoltării economice a României se află proprietatea de stat (cuprinsă în formula bunurile comune ale poporului); constituţia prevede că economia naţională este planificată de către guvern (nu este o economie liberă).

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in