Lock

Simulare

Lock

Simulare Clasa a XII-a

Subiectul I presupune rezolvarea unor cerințe pe baza a două surse din „O istorie sinceră a poporului român” de F. Constantiniu. Printre cerințe se numără numirea unui proiect politic, a unei informații referitoare la domnii Principatelor dunărene, menționarea instituțiilor din care făceau parte boierii din surse, prezentarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea unei constante în desfășurarea acțiunilor prin care a fost consolidat statul român în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea.

Subiectul II are ca cerințe numirea principatului, precizarea secolului, menționarea puterii suzerane a principatului și o modalitate prin care aceasta intervine în politica internă a țării, menționarea a două informații referitoare la atribuțiile principelui în domeniul economic, formularea unui punct de vedere referitor la rolul principelui în politica externă și argumentarea unei informații din text .

La subiectul III trebuie să elaborezi un eseu despre România în secolul al XX-lea.

Subiectul I

Cerințe
 

Pentru a citi acest text trebuie să fii Membru VIP.

Rezolvare

1. Proiectul politic precizat în sursa A este: Constituția Cărvunarilor.

2. O informație referitoare la domnii „Principatelor dunărene” regăsită în sursa B este cea în care ni se relatează faptul că domnul „era ales pe viață de o Adunare obștească extraordinară”.

3. O instituție din care făceau parte boierii, precizată în sursa A, este Sfatul obștesc; în sursa B este Adunare obștească.

4. Litera corespunzătoare sursei care susține că în stat trebuie respectată supremația legilor este: A.

5. Cauza: „deoarece erau scutite de impozite boierimea și clerul”

Efectul: „Regulamentele organice au rămas prizoniere principiului medieval al privilegiului.

6. Alte două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în afara celui la care se referă sursa A sunt revoluția lui Tudor Vladimirescu (1821) și revoluția pașoptistă (1848).

Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu a avut ca și document program „Cererile norodului românesc”, care cuprindea reforme pentru organizarea internă a Principatelor române și revenirea acestora la autonomie. Revoluția pașoptistă cuprindea în programele sale aproximativ aceleași deziderate: autonomia și independența Principatelor, unirea românilor etc.

7. O constantă în desfășurarea acțiunilor prin care a fost consolidat statul român în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea a constituit-o ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in