Lock

Sesiunea iunie (rezervă)

Lock

Subiectul I

Cerințe
 

Pentru a citi acest text trebuie să fii Membru VIP.

Rezolvare

1. Conflictul politico-militar precizat în sursa B este Primul Război Mondial.

2. O informație referitoare la locotenența domnească regăsită în sursa A este: „Se constituie o locotenență domnească, formată din trei persoane, generalul Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu și colonelul Nicolae Haralambie, care reia vechea doleanță a Adunărilor Ad-Hoc de a aduce pe tron un prinț străin dintr-o dinastie domnitoare din Europa apuseană”.

3. Un spațiu istoric din sursa A este România.
Un spațiu istoric din sursa B este Transilvania.

4. Litera corespunzătoare sursei care susține că noua constituție este adoptată după depunerea jurământului de către domn este: A.

5. Cauza: „Revizuirea Constituției la 19 iulie 1917, realizată în timpul Primului Război Mondial, era oricum [...] incompletă și imperfectă.”
Efectul: „Se impunea o revizuire în condiții de lucru normale pentru a da o formă juridică adecvată din punct de vedere constituțional textelor care, din motive de oportunitate socială, economică și politică, cuprindeau și prevederi de lege ordinară [...]”

6. Alte două fapte istorice care au contribuit la dezvoltarea statului român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în afara celor din sursele date, sunt dubla alegere a lui Al. I. Cuza în 1859, reformele sale și Proclamarea Independenței de stat a României la data de 9 mai 1877 și participarea la Războiul de independență din 1878.

7. Dintre proiectele politice elaborate în spațiul românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea amintim numeroase memorii ale boierilor (Iordache Rosetti Rosnovanu din 1817-1818), documentele programatice ale Revoluției de la 1821, precum și Constituția cărvunarilor a lui Ionică Tăutu din anul 1822. O caracteristică a proiectelor politice elaborate în această perioadă este înlocuirea domnilor fanarioți cu domni pământeni și autonomia deplină a țărilor Române în raporturile cu Poarta. Unele proiecte mai îndrăznețe cereau unirea tuturor românilor într-un singur stat.

Subiectul II

Cerințe
 

Pentru a citi acest text trebuie să fii Membru VIP.

Rezolvare

1. Organizația economică precizată în sursa dată este Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER).

2. Secolul la care se referă sursa dată este secolul XX.

3. Liderul sovietic la care se referă sursa dată este Nichita Hrușciov, iar organizația militară inițiată de acesta este Pactul de la Varșovia.

4. Două informații referitoare la Cominform regăsite în sursa dată sunt următoarele: „România, desigur, făcea parte din Biroul Comunist de Informații (Cominform)” și „Stalin îl crease în octombrie ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in