Lock

2016

Lock

Sesiunea iunie

Subiectul I

...

6. (...) Astfel, în 1859 are loc dubla alegere a lui Al. I. Cuza: la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859, în Ţara Românească (cu unanimitate de voturi). În timpul primei sale perioade de domnie, Al. I. Cuza (1863-1865) va adopta principalele reforme care vor deschide calea spre modernizarea statului român, și anume: legea secularizării averilor mănăstireşti (1863), reforma agrară (1864), legea instrucţiunii publice (1864), adoptarea Codului civil şi a Codului penal (1865).

...

Subiectul II

...

6. Instituția care are un rol dominant în secolul al XV-lea în acțiunile diplomatice și în relațiile internaționale este instituția domniei. 

(...)

Acțiunile diplomatice, dar și cele militare, în care s-au implicat românii în această perioadă, dar și în cea următoare, demonstrează rolul activ al Țărilor Române în relațiile internaționale ale timpului și implicarea lor în cruciadele antiotomane.

Subiectul III

Eseu despre Evoluția României postbelice

...

Unul dintre elementele care ne arată caracterul totalitar al regimului  comunist este faptul că nu se respectă principiul separaţiei puterilor în stat (legislativul are puteri executive, executivul se implică în justiţie). Un alt aspect important este faptul că, deşi este menţionată proprietatea particulară, se specifică faptul că la baza dezvoltării economice a României se află proprietatea de stat (cuprinsă în formula „bunurile comune ale poporului”). De asemenea, constituţia prevedea că economia naţională este planificată de către guvern (deci nu este o economie liberă). 

Prin adoptarea constituției comuniste de la 1948, puterea politică dobândește, astfel, drepturi nelimitate, iar aplicarea acestui act fundamental a transformat România într-un stat totalitar, deoarece drepturile şi libertăţile cetăţeneşti nu au mai fost respectate. Adevăratul conducător era şeful Partidului Muncitoresc Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej.  

...

Parcurge mai multe rezolvări ale subiectelor din 2016 în continuare!

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in