Cei mai importanți termeni - Chimie anorganică

Iată ce termeni trebuie să cunoști și să stăpânești pentru Bacalaureatul la Chimie anorganică. 

  • Structura atomului

Atomul. Particula. Molecula
Modele atomice
Tipuri de orbitali
Ocuparea cu electroni a nivelelor energetice. Configuraţii electronice

  • Sistemul periodic

Structura sistemului periodic
Variaţia proprietăţilor elementelor

  • Legături chimice

Legături între atomi
Legătura ionică sau electrovalenţa. Reţele ionice
Legătura covalentă sau covalenţa
Legătura covalentă nepolară
Legătura covalentă polară
Legătura covalentă coordinativă. Combinaţii complexe
Legătura metalică
Legături între molecule
Legături van der Waals
Legătura de hidrogen

  • Soluţii

Soluţii. Dizolvarea
Solubilitatea
Exprimarea concentraţiei
Cristalohidraţi

  • Legile gazelor

Starea gazoasă. Gazul ideal
Parametrii stă...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in