Subiectul II

În acest ghid găsești informații utile, pe scurt, despre rezolvarea subiectului 2 al examenului de bacalaureat la Anatomie!

Subiectul II din cadrul examenului de bacalaureat la Anatomie este în general împărțit în două probleme (A și B) și valorează 30 de puncte. Pentru rezolvarea lor trebuie să cunoști noțiunile de bază legate de genetică la problema A, respectiv grupele de sânge și regula transfuziilor la B.

Problema A

În structura acesteia se regăsesc frecvent trei cerințe. 

Cerința a)

Prima cerință, a), este o întrebare din capitolul de genetică moleculară, făcându-se referire la acizii nucleici, noțiuni despre clasificarea, structura sau funcția lor sau despre sinteza proteică la eucariote și procariote. Adesea ni se poate solicita și să facem aprecieri referitoare la similitudinea, respectiv diferențele dintre două elemente studiate. 

Pentru rezolvarea acestei cerințe sunt utile următoarele informații de bază:

  • Acizii nucleici sunt compuși macromoleculari ce au ca unitate de bază nucleotida.
  • ADN-ul are o structură bicatenară. O nucleotidă de tip ADN e compusă din: o bază azotată purinică (adenină și guanină) sau pirimidinică (citozină și timină), o pentoză (care în cazul ADN-ului este dezoxiriboza) și un radical fosforic. ADN-ul are rolul de a codifica informația necesară pentru dezvoltarea unui organism.
  • ARN-ul are structură monocatenară. Nucleotida de tip ARN conține: o bază azotată purinică (adenină și guanină) sau pirimidinică (citozină și uracil), o pentoză (care în cazul ARN-ului este riboza) și un radical fosforic. Există mai multe tipuri de ARN:
  • ARNm (mesager) are rolul de a copia codul genetic de pe ADN (proces numit transcriere) pe care îl transportă în citoplasmă la ribozomi, unde va fi folosit pentru sinteza proteică.
  • ARNt (de transport/transfer) transportă câte un aminoacid la locul de sinteză al proteinelor.
  • ARNr (ribozomal) intră în componența ribozomilor și are rol în translație – procesul de transformare
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in