Modele de subiecte

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte

Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Falangele și ............ sunt oase ale scheletului membrului ............ .

B 6 puncte

Numiți două organe din cavitatea toracică; asociați fiecare organ numit cu rolul său.

C 10 puncte

Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Muschi al membrului superior este:

a) oblicul

b) sternocleidomastoidianul

c) tricepsul

d) trapezul

2. Este hormon adenohipofizar:

a) ADH-ul

b) insulina

c) tiroxina

d) STH-ul

3. Anexita este afecțiune a sistemului:

a) digestiv

b) circulator

c) reproducător feminin

d) reproducător masculin

4. Segmentul periferic al analizatorului vizual:

a) conține celule receptoare ciliate stimulate mecanic

b) este o structură specializată în recepționarea unor stimuli

c) conține căi senzitivo-senzoriale care conduc impulsul nervos

d) reprezintă locul unde se formează senzația vizuală

5. Volumul respirator din componența capacității pulmonare (totale) prin care aceasta se deosebește de capacitatea vitală se numește:

a) curent

b) expirator de rezervă

c) inspirator de rezervă

d) rezidual

D. 10 puncte

Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.

1. Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea termică.

2. Ureterul este calea urinară care preia urina din vezica urinară și o elimină la exterior.

3. Receptorii analizatorului auditiv sunt localizați în urechea internă.

Rezolvare

A.

Falangele şi metacarp...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in