Modele de subiecte

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

În timpul ............, presiunea aerului din plămâni ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi două boli endocrine. Asociaţi fiecare boală endocrină cu denumirea hormonului implicat în producerea acesteia. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Tibia este os al scheletului: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

2. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai: 

a) abdomenului 

b) gâtului 

c) membrului inferior 

d) membrului superior 

3. Sensibilitatea tactilă fină este condusă prin fasciculul: 

a) spinocerebelos direct 

b) spinocerebelos încrucişat 

c) spinobulbar 

d) spinotalamic anterior 

4. Celulele cu conuri: 

a) conţin pigmenţi fotosensibili 

b) participă la formarea nervului optic 

c) reprezintă locul formării senzaţiei vizuale 

d) sunt stimulate de substanţe chimice 

5. Capacitatea pulmonară (totală) se deosebeşte de capacitatea vitală prin prezenţa în componenţa sa a volumului: 

a) curent 

b) expirator de rezervă 

c) inspirator de rezervă 

d) rezidual

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Într-un ecosistem antropizat, biocenoza este reprezentată de totalitatea factorilor abiotici. 

2. Din punct de vedere topografic, sistemul nervos se clasifică în central şi periferic. 

3. Segmentul central al analizatorului auditiv conţine receptorii auditivi.

Rezolvare

A. În timpul inspirului...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in