Sesiunea iunie

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Din punct de vedere ............, sistemul nervos somatic se clasifică în central şi .............

B  6 puncte

Numiţi două sucuri digestive implicate în digestia intestinală a alimentelor. Asociaţi fiecare suc digestiv numit cu câte o caracteristică.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Luxaţiile sunt afecţiuni ale sistemului:

a) muscular

b) nervos

c) osos

d) respirator

2. Gonadele:

a) secretă hormoni

b) sunt gameţi

c) sunt căi genitale

d) sunt localizate în torace

3. În procesul de eliminare a urinei, din vezica urinară urina trece în:

a) calice

b) nefron

c) tub colector

d) uretră

4. Receptorii vizuali:

a) conţin pigmenţi fotosensibili

b) reprezintă locul formării senzaţiei vizuale

c) sunt segmentul intermediar al analizatorului vizual

d) sunt stimulaţi de substanţe chimice

5. Femurul este os al scheletului:

a) capului

b) trunchiului

c) membrului inferior

d) membrului superior

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. În timpul unei expiraţii normale, presiunea aerului din plămâni scade.

2. Fasciculele spinocerebeloase conduc sensibilitatea tactilă.

3. Segmentul periferic al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă.

Rezolvare

A. Din punct de vedere topografic, sistemul nervos somatic se clasifică în central şi perifer...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in