Comentariu

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul legendei populare „Dochia și Traian”, este vorba cu precădere despre mitul etnogenezei poporului român.

Exemplu

Tema operei este reprezentată de etnogeneza poporului român, transpusă în mitul întâlnirii dintre Dochia și Traian, simboluri ale Daciei și Romei. În timp ce Roma este privită drept o forță civilizatoare, dar care ci…

...

Rezumatul pe scurt

Recomandăm realizarea rezumatului operei ținând cont de structura sa, și adăugând, pe alocuri, elemente preluate din text. Astfel, în redactarea acestui rezumat vei stabili cu atenție întâmplările-cheie ale legendei, adăugând, pe alocuri, secvențe din text, pentru a exemplifica cele scrise.

Exemplu

Legenda populară „Dochia și Traian” a fost versificată de către Gheorghe Asachi, acesta elaborând un text cuprins din cinci strofe. Acțiunea textului se împarte în trei secvențe, după cum urmează: primele două strofe constituie cea dintâi secvență, următoarele două, cea de-a doua, în timp ce ultima strofă reprezintă cea de-a treia secvență.
[...]
Prima secvență descrie locul („Între Piatra Detunată/ Ș-al Sahastrului Picior”), în care se află o stană de piatră, o stâncă, a cărei legendă urmează s-o aflăm. Încă din prima strofă, cititorul descoperă faptul că stânca fusese, odată, o ființă umană, f…

...

Operă epică

Înainte de a formula demonstrația cum că o anume operă literară este o operă epică, primul și cel mai important lucru de reținut este definiția acesteia. Pentru a demonstra că „Dochia și Traian” aparține genului epic, trebuie să motivezi aceasta prin argumentarea prezenței trăsăturilor specifice acestui gen literar.

Exemplu

Genul epic cuprinde operele literare în versuri sau proză, pe parcursul cărora autorul își exprimă în mod indirect sentimentele, prin intermediul acțiunii și al personajelor. Evenimentele petrecute de-a lungul unei opere epice pot fi narate,…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in