Impactul războaielor daco-romane

Vrei să știi mai multe despre daci și romani? Te invităm să parcurgi cu atenție referatul, aici îți prezentăm principalele războaie daco-romane și impactul acestora asupra statului dac și a populației geto-dacice.

Fragment din referatul despre războaiele dintre daci și romani:

Principalele conflicte daco-romane

Cele mai importante conflicte între daci și romani au loc în anii 87-88 și 105-106. În iarna 85/86 Decebal organizează o campanie militară a dacilor la sudul Dunării (Moesia). Ulterior, în anul 87, împăratul roman Domițian trimite în Dacia o armată romană condusă de Cornelius Fuscus. Va avea loc lupta de la Tapae (Porțile de Fier ale Transilvaniei) în care Decebal înfrânge armata romană. Anul următor, 88, tot la Tapae, are loc o nouă confruntare sângeroasă daco-romană urmată de pacea-compromis din 89 între Decebal și Domițian – pace favorabilă dacilor. Urmare a acestei păci Dacia devine stat clientelar Romei, iar Decebal primește subsidii și asistență din partea romanilor cu care consolidează forțele militare dace. 

...

Consecințele cuceririi Daciei

Consecința directă a cuceririi Daciei de către romani fost romanizarea poporului geto-dac și formarea unui nou popor, poporul daco-roman. Romanizarea reprezintă astfel procesul început înainte de ocuparea romană prin contactele comerciale și militare dintre daci și romani, cu atingerea perioadei maxime în perioada stăpânirii romane și continuând și după ce stăpânirea romană în Dacia a încetat. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in