Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre balada „Pașa Hassan” este important să menționezi apartenența acesteia la un anume curent literar, precum ṣi specia literară căreia îi aparține. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/ temele poeziei, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Balada cultă „Pașa Hassan” datează din anul 1885 și a fost publicată pentru prima dată în revista „Vatra”, nouă ani mai târziu, în 1894. George Coșbuc a inclus-o apoi în volumul său i…

...

Tema operei

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul operei/lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul baladei „Pașa Hassan”, avem de-a face c…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul baladei „Pașa Hassan”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă.

Observă legătura strânsă dintre titlul baladei „Pașa Hassan” și tema acesteia. Fiecare cuvânt ce formează titlul operei este important și trebuie analizat!

Exemplu pentru „Pașa Hassan” semnificația titlul…

...

Momentele subiectului

Recomandăm realizarea rezumatului pe momentele subiectului pentru balada „Pașa Hassan” dedicând o atenție sporită structurii. În redactarea acestui rezumat nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare. Întrucât balada conține și numeroase descrieri, acțiunea poate părea destul de puțin complexă. Așadar, ia în considerare mai multe detalii decât în mod obișnuit.

Exemplu

În prima strofă a baladei „Pașa Hassan” regăsim expozițiunea, care dezvăluie contextul în care se desfășoară acțiunea: o parte din personaje, precum și faptul că are loc o luptă între două armate („oștirea păgână” …

...

Caracterizarea personajelor

În redactarea caracterizărilor personajelor baladei vei avea în vedere stabilirea tipologiilor personajelor (principal/ secundar, masculin/ feminin, individual/ colectiv), precum și modalitățile de caracterizare a acestora (directă/ indirectă). Ideal ar fi să argumentezi ideile tale cu exemple din text.

Exemplu

În balada „Pașa Hassan” există doar două personaje relevante (Pașa Hassan și Mihai Viteazul), precum și două personaje colective (oștirile) și Mihnea Turcitul, care își trădase țara, alăturându-se turcilor.
Mihai Viteazul este personajul principal al ba…

...

Narator

Perspectiva narativă reprezintă poziţia (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situaţiile, întâmplările narate și se află în relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului. Aceasta include relația autorului cu întâmplările respective, fii…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in