Comentariu

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Noi vrem pământ”, este important să menționezi faptul că ea aparține liricii sămănătoriste a lui George Coșbuc. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale despre autor, precum și data publicării. De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia „Noi vrem pământ” face parte din lirica sămănătoristă a lui George Coșbuc. Scrisă în anul 1894, ea a fost publicată pentru prima dată în revista „Vatra”. Textul ilustrează, pe un ton de revoltă, realitățile sociale trăite de țăranii români la finalul secolului al XIX-lea, aceștia fiind jefuiți și oprimați în contextul influenței străine în regiune. Ea a fost inspirată de răscoalele țăranilor din 1894 și a devenit, mai apoi, manifestul răscoalelor țărănești din anul 1907.

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Noi vrem pământ”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema acesteia.

Exemplu

Titlul poeziei se compune dintr-o propoziție întreagă, o afirmație a cărei tonalitate indică rolul de manifest al operei. Astfel, „Noi vrem pământ” exprimă nu numai sentimentele autorului, ci pe cele ale unui întreg popor. Astfel, prin vocea eului liric se manifestă revolta tuturor țăranilor români care au suferit de pe urma realităților sociale de la finalul secolului al XIX-lea.

Tema

O analiză a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema abordată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Noi vrem pământ”, avem de-a face cu tema revoltei. Coșbuc abordează această tematică în contextul abuzurilor suferite de către țăranii români la finalul secolului al XIX-lea.

Exemplu

Tema principală a poeziei „Noi vrem pământ”, de George Coșbuc, este revolta. Această tematică este abordată în contextul abuzurilor suferite de către țăranii români la finalul secolului al XIX-lea, întrucât opera se încadrează în categoria poeziei sociale. Astfel, în acea perioadă, cei mai mulți dintre boieri nu-și mai administrau moșiile, iar arendașii, străini fiind (armeni, evrei sau greci), au exercitat abuzuri violente asupra țăranilor români.

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită str...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in