Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Moartea lui Fulger” este important să menționezi apartenența acesteia la un anumit curent literar, precum ṣi specia literară căreia îi aparține. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/ temele poeziei, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Balada cultă „Moartea lui Fulger” face parte, alături de „Nunta Zamfirei”, dintr-o epopee națională ce prezintă două eveniment…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul baladei „Moartea lui Fulger”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura str…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul baladei „Moartea lui Fulger”, avem de-a face cu tema ceremonialului funerar în tradiția românească, precum și cu cea a atitudinii în fața morții, văzută din trei perspective diferite: cea a mamei, a tatălui și a bătrânului sfetnic. 

Exemplu

Tema baladei „Moartea lui Fulger” este atitudinea în fața morții, văz…

...

Rezumat

Recomandăm realizarea rezumatului baladei Moartea lui Fulger dedicând o atenție sporită structurii acesteia. În redactarea acestui rezumat nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare. Întrucât balada conține și numeroase descrieri, acțiunea poate părea destul de complexă. Așadar, ia în considerare mai multe detalii decât în mod obișnuit.

Exemplu

Balada se deschide cu o strofă de tip prolog, ce pregătește cititorul pentru trista veste a morții lui Fulger, tânăr de viță nobilă, care tocmai își pierduse viața în luptă. Trupul său este adus de către un sol. Autorul descrie trupul neînsuflețit al tânărului, pentru a accentua tragismul celor întâmplate. 

Cea de-a doua secvență este deosebit de tulburătoare, întrucât ilustrează durerea sfâșietoare a celor vii la vestea morții lui Fulger. Tatăl…

...

Specia literară

Înainte de a formula demonstrația cum că o anume operă literară este o baladă populară, primul și cel mai important lucru de reținut este definiția acesteia. Pentru a demonstra că „Moartea lui Fulger” este o baladă cultă, trebuie să motivezi aceasta prin argumentarea prezenței trăsăturilor specifice acestei specii literare.

Exemplu

Balada cultă este o operă epică narativă în versuri, cu autor cunoscut, în cadrul căreia se relatează întâmplări neobișnuite, săvârșite de personaje cu însușiri deosebite, adesea prezentate în momente-limită ale existenței, precum și în antiteză. Întâmplările din cadrul baladei culte aparțin, de cele mai multe ori, unui timp trecut, ele având caracter istoric, legendar sau familiar.

Textul prezintă toate atributele unei opere epice: acțiune, narator și personaje. Acțiunea nu este d…

...

Elemente romantice

Pentru a motiva corect apartenența baladei „Moartea lui Fulger” la curentul literar romantic, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Apărut ca reacție la clasicism, romantismul condamnă convenționalismul și rigiditatea acestuia, reprezentând, la vremea respectivă, un curent literar revoluționar. 

Exemplu

Textul este romantic prin tema aleasă (atitudinea în fața morții) şi motivele literare caracteristice (motivul înţeleptului, motivul zădărniciei oricărui efort omenesc, motivul efemerităţii sorţii umane şi motivul negării divinită…

...

Lirism obiectiv

Pentru a motiva corect prezența lirismului obiectiv în balada cultă „Moartea lui Fulger”, trebuie să fii bine familiarizat cu definiția acestui tip de discurs liric. Așadar, lirismul obiectiv mimează prezenţa eului liric prin înlocuirea acesteia cu alte prezenţe lirice sau estompând „vocea” lirică sub aparența impersonală a unui discurs anonim.

Exemplu

În balada „Moartea lui Fulger” se remarcă lirismul obiectiv, întrucât nara…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poe…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in