Comentariu literar

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Mânioasă” este important să menționezi volumul din care face parte și anul publicării acestuia. De asemenea, aici poți menționa temele abordate, apartenența sa la specia idilei și particularitățile discursului liric coșbucian. Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

George Coșbuc este unul dintre cei mai cunoscuţi poeți semănătoriști, iubirea sa pentru universul mitic al satului în care a copilărit fiind izvorul nesecat de inspirație al poeziei sale. Poezia „Mânioasă” aparține volumului „Balade și idile” publicat în anul 1893, ea apărând, însă, pentru prima dată, în anul 1880 în revista Tribuna. Poezia este o mostră a semănătorismului coșbucian atât prin temele pe care le abordează, cum …

...

Tema 

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema poeziei. În poezia „Mânioasă” autorul tratează tema erosului rural și o ilustrează în povestea de dragoste a doi tineri țărani pe care îi surprinde într-un moment mai delicat al relației lor. Cei doi tineri se află într-un conflict a cărei cauză nu ne este dezvăluită cu atât mai mult cu cât ea nu este înțeleasă nici de tânărul care observă că iubita sa este supărat…

...

Semnificaţia titlului

În orice comentariu, explicația semnificației titlului operei este o secțiune, nu neapărat lungă, cât importantă. Merită să stărui asupra explicației titlului deoarece, cel mai adesea, el este o cheie în interpetarea versurilor pe care le încoronează. În cazul de față, titlul este unul simplu însă plin de resurse, deoarece nu folosește doar la a descrie un personaj ci creează și o tipologie umană. 

Exemplu

Deși titlul poeziei ar…

...

Interpretarea versurilor

Poezia este structurată în trei strofe, iar fiecărei strofe îi corespune o secvență. Așadar, poți prezenta o interpretare a versurilor organizată conform secvențelor poetice ale operei, ghidându-te după aceste trei strofe: 1) dimineața- prima întâlnire dintre cei doi tineri, 2) la amiază - a doua întâlnire, 3) noaptea - a treia întâlnire ce rămâne, însă, neîmplinită.

Exemplu

Poezia „Mânioasă” este alcătuită din trei strofe, fiecare strofă reprezentând o secvență aparte. Prima strofă are rolul de a introduce personajele poeziei, tânărul și Lina, și de a descrie natura legăturii dintre cei doi. Tânărul este atât personaj, cât și eu liric, astfel că fata este descrisă din perspectiva sa, învăluirea acesteia în vânt accentuând erotismul ce o înconjoară pe Lina: „Că-n zori Lina sta-n portiță,/ Sălta-n vânt a ei altiță,/ Vântul îi sălta-n cosiță”. Tot în prima strofă este prezentat și primul semn al apariției unei tensiuni conflictual…

...

Figuri de stil

Figurile de stil joacă un rol deosebit de important în poezie, deoarece ele transmit gândurile, ideile și sentimentele autorului, de aceea prezentarea lor și interpretarea acestora este necesară într-un ghid de comentariu. În această poezie întâlnim în mare parte metafore, epitete și repetiții. 

Exemplu

Cea mai des întâlnită figură de stil din această poezie este epitetul, autorul apelând la acesta mai ales pentru a o descrie pe iubita sa („albastrul de cicoare”, „ochii ei frumoși și dragi”, „înger scump”), dar și pentru a se descrie pe sine („om pribeag”) și atmosfera romantică ce învăluie întâlnirea lor („lună plină”). Metafora „floare-n obraz” împodobește portretul Linei cu încă un detaliu atât de specific imaginii tradiți…

...

Mărcile eului liric

În elaborarea comentariului tău este important să prezinți și mărcile eului liric, deoarece este importantă perspectiva din care sunt prezentate imaginile artistice. În …

...

Elemente de prozodie

Aspectele ce țin de forma poeziei trebuie și ele incluse într-un comentariu. În acest caz, poezia este structurată în trei strofe a câte 16 versuri, cu rimă și măsură variate.

Exemplu

Poezia „Mânioasă” este structurată în trei strofe, fiecare dintre acestea având 16 v…

...

Operă romantică

Deși poezia „Mânioasă” aparține curentului literar semănătorist, ea are și trăsături ce o încadrează într-un romantism târziu. Trăsăturile romantice ale acesteia sunt puține, însă substanțiale și se referă la temă (iubirea dintre un bărbat și o femeie, iubirea neîmplinită), structură prozodică și particularități ale discursului liric.

Exemplu

Poezia „Mânioasă” este o operă ce poate fi considerată ca făcând part…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in