Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Iarna pe uliță”, avem de-a face cu două teme principale: iarna și copilăria. Ambele sunt ilustrate în contextul vieții rurale românești.

Exemplu

În „Iarna pe uliță” se abordează două teme principale. Prima este iarna, așa cum sugerează și titlul operei. Anotimpul hibernal este surpr…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii textului, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Iarna pe uliță”, de George Coșbuc, are dimensiuni generoase, fiind organizată în douăzeci și trei de strofe a câte cinci versuri fiecare. Prima strofă are elemente de pastel, asemenea celei care-i urmează. Astfel, ea debutează cu descrierea peisajului hibernal, înfrumusețat de zăpadă: „A-nceput de ieri să cadă/ Câte-un fulg, acum a stat”. Norii acoperă cerul și „stau grămadă/ Peste sat”.
[...]
Cea de-a doua strofă continuă descrierea tabloului de iarnă. Cerul nu e însorit („Nu e soare, dar e bine”), iar ceața domină atmosfera („Și pe râu e numai fum.”). Cu toate acestea, liniștea („Vântu-i liniștit acum”) este întreruptă de zgomote puternice, care se aud de pe stradă („Dar năvalnic vuiet vine/ De pe drum.”).
[...]
A treia strofă dezleagă misterul zgomotelor care se aud din depărtare. Este vorba despre un grup de copii („Sunt copii.”), care se bucură de zăpadă și se întorc „De pe coastă”. Ei strigă de bucurie („De pe coastă vin țipând/ Și se-mping și sar râzând”), sar, râd și se joacă, iar mișcările lor prin zăpadă sunt asemănate cu mătăniile (plecăciunile repetitive făcute la biserică).
[...]
Cea de-a patra strofă continuă descrierea jocului copiilor. Gălăgioși („Gură fac ca roata morii”), eu sunt asemănați de către eul liric cu niște vrăbii guralive, care fac zgomot înainte de venirea ploii („Cum prin gard se gâlcevesc/ Vrăbii gureșe, când norii/ Ploi vestesc.”). Emoțiile umane sunt, așadar, asociate cu fenomenele natu…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Mijloacele artistice utilizate de George Coșbuc în versurile poeziei „Iarna pe uliță” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate facilitează transmiterea corespunzătoare a ideii poetice principale: amintirea iernilor copilăriei eului liric, care, scriind, retrăiește momente fericite din trecutul lui.

Exemplu

În poezia „Iarna pe uliță”, George Coșbuc utilizează o mare varietate de mijloace artistice, care facilitează transmiterea ideii poetice. Pentru accentuarea legăturii dintre natură și sentimentele eului liric, se folosește personificarea: „Norii s-au mai răzbunat”, „vântu-i liniștit”. Epitetele și …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in