Comentariu

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Enigma Otiliei” este important să menționezi perioada istorică în care se încadrează romanul scris de George Călinescu, dar și faptul că acesta este un roman de tip balzacian. Nu uita să evidenţiezi în comentariu ideea că romanul are un caracter realist, autorul dezvoltând temele într-o manieră obiectivă şi, totodată, modernă.

Exemplu:

„Enigma Otiliei”, lucrare publicată de către George Călinescu în perioada interbelică, reprezintă un roman obiectiv, modern, de tip balzacian, acesta având la bază crezul autorului: „literatura trebuie să fie în legătură directă cu sufletul uman”. Pentru a înţelege ...

Rezumat pe scurt

În realizarea rezumatului sau a unui rezumat pe scurt al romanului Enigma Otiliei este esenţial să urmăreṣti evoluţia poveṣtii de dragoste dintre Felix și Otilia, de la conturarea sentimenului de iubire până la conṣtientizarea iubirii, însă trebuie să ai în vedere și ceea ce se întâmplă în planurile narative privitoare la moștenirea lui moș Costache și la destinul celorlalte personaje: Aglae, Pascalopol, familia Rațiu.

De asemenea, situaţia din finalul romanului trebuie înţeleasă și notată în rezumat sau în rezumatul pe scurt ca fiind consecinţa existenţei unei societăți mediocre în care sentimentul de iubire nu se poate împlini.

....

Roman realist

Romanul lui Călinescu, „Enigma Otiliei”, a fost scris în perioada interbelică, fiind un roman realist și modern. Impresia de autenticitate este conferită de caracterul realist al romanului, dar şi de analiza psihologică a personajelor. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că influențele de tip balzacian atribuie romanului „Enigma Otiliei” un caracter modern.

....

Tema

Fiind un roman complex, analiza sa trebuie să cuprindă informaţii referitoare la tema și viziunea despre lume, aceasta din urmă influenţând într-o mare măsură construcţia subiectului ṣi a personajelor. Tema romanului „Enigma Otiliei” are la bază una dintre ideile centrale ale acestuia, ṣi anume iubirea celor doi tineri, iar viziunea despre lume ṣi creaţie a autorului reflectă orientarea sa modernistă.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in