Lock

Comentariu

Lock

Folosește informațiile de pe această pagină pentru a putea scrie un comentariu complet al romanului Enigma Otiliei de George Călinesc…

...

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Enigma Otiliei” este important să menționezi perioada istorică în care se încadrează romanul, dar și faptul că acesta este un roman de tip balzacian. Nu uita să evidențiezi ideea că romanul are un caracter realist, autorul dezvoltând temele într-o manieră obiectivă și, totodată, modernă.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

„Enigma Otiliei”, lucrare publicată de către George Călinescu în perioada interbelică, reprezintă un roman obiectiv, modern, de tip balzacian, acesta având la bază…

...

Tema

Fiind un roman complex, analiza sa trebuie să cuprindă informații referitoare la tema și viziunea despre lume, aceasta din urmă influențând într-o mare măsură construcția subiectului și a personajelor. Tema romanului „Enigma Otiliei” are la bază una dintre ideile centrale ale acestuia, și anume iubirea celor doi tineri, iar viziunea despre lume și creație a autorului reflectă orientarea sa modernistă.

Exemplu pentru o prezentare corectă a temei

Tema iubirii, mentalitatea epocii și forța distrugătoare a banului, precum și ideea paternității sunt puse în lumină într-un mod inedit, cu ajutorul tehnicil…

...

Structura romanului

Romanul „Enigma Otiliei”, de George Călinescu, se compune din douăzeci de capitole fără titlu. Acțiunea se întinde pe parcursul a zece ani (deși ultimii sunt cuprinși în numai câteva pagini) și este construită pe mai multe planuri narative.

Exemplu

Cel…

...

Rezumat pe scurt

În realizarea rezumatului sau a unui rezumat pe scurt este esențial să urmărești evoluția poveștii de dragoste dintre Felix și Otilia, de la conturarea sentimentului de iubire până la conștientizarea iubirii, însă trebuie să ai în vedere și ceea ce se întâmplă în planurile narative privitoare la moștenirea lui moș Costache și la destinul celorlalte personaje: Aglae, Pascalopol, familia Rațiu.

De asemenea, situația din finalul romanului trebuie înțeleasă și notată în rezumat sau în rezumatul pe scurt ca fiind consecința existenței unei societăți mediocre în care sentimentul de iubire nu se poate împlini.

Nu uita să incluzi în cuprinsul rezumatului scenele reprezentative și episoadele-cheie!

Exemplu

Prezentat încă din primul capitol al romanului, Felix Sima este un orfan încredințat de către Iosif Sima lui Costache Giurgiuveanu, „unchiul” său. Moș Costache devine tutorele personajului care, ajuns în București…

...

Caracterizarea lui Felix

Un personaj complex al romanului este, fără îndoială, Felix Sima. În realizarea caracterizării acestuia trebuie să ai în vedere statutul său în cadrul romanului, metodele de caracterizare (directă, indirectă, autocaracterizare), precum și trăsăturile fizice și morale evidențiate prin intermediul acestor procedee. Nu uita să urmărești relația lui Felix cu Otilia, celălalt personaj principal al romanului, de la apariția sentimentului de iubire până la încheierea poveștii de dragoste. De asemenea, este important să exemplifici în caracterizare trăsăturile conturate, prin referire la textul romanului.

Exemplu caracterizare Felix

Personaj principal, masculin, Felix este participant la acțiune, dar și martor, fiind un personaj complex prin problematica pe care o propune. Prezentat încă din primul capitol al romanului, Felix Sima este un orfan încredințat de către Iosif Sima lui Costache Giurgiuveanu, „unchiul” său. Moș Costache devine tutorele personajului care, ajuns în București, urmează cursurile Facultății de Medicină.

Trăsăturile lui Felix sunt evidențiate atât prin metoda caracterizării directe, cât și prin cea a caracterizării indirecte. Caracterizarea directă este realizată de către n…

...

Tipologia personajelor

Fiind un roman balzacian, „Enigma Otiliei” are personaje care pot fi grupate cu ușurință pe tipologii. Ele sunt modelate în conformitate cu realismul obiectiv de tip balzacian, adăugându-li-se și o serie de elemente provenite din romantism, clasicism și chiar din modernism.

Exemplu

Protagonista feminină a romanul…

...

Planuri narative

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” este împărțită în 20 de capitole de-a lungul cărora sunt urmărite mai multe planuri narative, fiecare dintre acestea axându-se pe d…

...

Moduri de expunere

În romanul „Enigma Otiliei”, de George Călinescu, regăsim toate cele trei moduri de expunere: narațiunea, descrierea și dialogul. Rolurile pe care modurile de expunere le îndeplinesc…

...

Roman realist

Romanul lui Călinescu, „Enigma Otiliei”, a fost scris în perioada interbelică, fiind un roman realist și modern. Impresia de autenticitate este conferită de caracterul realist al romanului, dar și de analiza psihologică a personajelor. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că influențele de tip balzacian atribuie romanului „Enigma Otiliei” un caracter modern.

Exemplu de demonstrare a faptului că romanul este de factură realistă

„Enigma Otiliei” este un roman scris în perioada interbelică, modern, obiectiv și de tip balzacian. Temele care se reflectă în acest roman sunt puse în lumină într-un mod inedit, cu ajutorul tehnicilor moderne utilizate de autor. Viziunea despre lume a autorului este strâns legată de modul în care …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in