Comentariu

Citind această pagină vei afla cu ce este diferit romanul bietul Ioanide de celelalte opere ale acelei perioade, care este tema romanului și cum sunt construite personajele, dar și alte informații pe care trebuie să le introduci într-un comentariu, cum ar fi perspectiva narativă sau apartenența la spe…

...

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Bietul Ioanide” este important să menționezi curentul cultural căruia îi aparține romanul, realismul, dar și caracterul său balzacian. De asemenea, este esențial să evidențiezi în introducere importanța pe care acest roman o are pentru opera lui George Călinescu, fiind unul dintre cele mai reprezentative romane ale sale. Aici poți menționa temele abordate, specificul personajelor și tehnica narativă prezente în roman.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

„Bietul Ioanide” este un roman realist, obiectiv cu puternice influențe balzaciene, publicat în anul 1953 de către George Călinescu. Romanul este construit în jurul analizei vieții și moravurilor păturii intelectuale românești interbelice, fiind studiate în mod particular condiția artistului de g…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menționezi informații referitoare la temă și viziunea despre lume, aceasta din urmă influențând într-o mare măsură construcția subiectului și a personajelor. Romanul de față abordează mai multe teme diferite, fiecare fiind importantă în felul ei. De aceea, încearcă să reții trei teme principale: condiția artistului, a omului de geniu, imoralitatea burgheziei intelectuale și degradarea familiei sub influența evenimentelor istorice. 

Exemplu

Romanul „Bietul Ioanide” se distinge de celelalte romane ale vremii prin faptul că pune în centrul său intelectualitatea. Una din temele principale abordate de către autor este cea a vieții burgheziei intelectuale, a preocupărilor acestora, a caracte…

...

Rezumat scurt

Romanul Bietul Ioanide este structurat în 30 de capitole, prezentând în detaliu evoluția numeroaselor personaje antrenate în acțiune. Pentru a nu te pierde în prea multe detalii, poți urmări firul roșu al poveștii lui Ioanide, personajul principal. 

Exemplu

Romanul debutează cu un dialog între Ioanide și Gaittany, în care arhitectul aduce o serie de pretexte absurde, pentru a-și motiva absența de la ceaiul domnului Manigomian. Urmează prezentarea ceaiului și a celorlalți invitați ai armeanului Saferim. În absența sa, aceștia îi fac portretul lui Ioanide, din care aflăm că arhitectul este căsătorit cu o doamnă pe nume Elvira și are doi copii mari, o fată pe nume Pica de aproximativ 22 de ani, și un fiu pe nume Doru (alintat și Tudorel)  care e cu un an sau doi mai mic decât sora sa. 

Ceilalți invitați la ceai, personajele care alcătuiesc grupul intelectualilor urmărit pe tot parcursul romanului sunt: Angela Valsamaky, Panait Suflețel, Dan Bogdan, Jean Pomponescu, Bonifaciu Hagienuș, Andrei Gulimăn…

...

Personaje

Pentru George Călinescu personajele sunt deosebit de importante, construcția acestora fiind studiată în egală măsură, dacă nu chiar mai mult decât cea a acțiunii. Personajul lui Ioanide este unul deosebit, deoarece intelectualitatea nu fusese reprezentată încă prea mult în literatura română a acelor vremuri.

În realizarea caracterizării acestuia trebuie să ai în vedere metodele de caracterizare (directă, indirectă), precum și trăsăturile fizice și morale evidențiate prin…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in