Comentariu

...

Tema 

Paragraful destinat acestui subiect trebuie să ofere informații despre tema predominantă a acestei poezii. Aceasta este indicată, printre altele, de suma motivelor literare întâlnite în versurile poeziei, dar și a sentimentelor și a stărilor resimțite și apoi transmise de eul liric. 

Exemplu

Poemul simbolist „Toamnă murind” surprinde motive și imagini inspirate din natură, cum ar fi „grădina”, „toamna”, „ninsoarea”, sau din muzică: „strunele”, „vioara”, „acorduri”, „cântarea”. Acestea subliniază tema angoasei, a singurătății, moartea naturii. Totodată se accentuează…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai importantă a comentariului, deoarece aceasta oferă informații despre impactul poeziei aspra cititorului, despre modul în care acesta se raportează la mesajul transmis. Interpretarea versurilor se face referindu-ne la mijloacele artistice utilizate, la ceea ce transmite poetul prin intermediul figurilor de stil și al imaginilor artistice. Fiind vorba despr…

...

Figuri de stil

Analiza figurilor de stil este o parte semnificativă a eseului deoarece acestea marchează intensitatea limbajului poetic, oferind expresivitate limbajului artistic. Figurile de stil reprezintă mijlocul stilistic prin intermediul căruia poetul își exprimă ideile, gândurile și sentimentele. În cazul unei poezii simboliste, vom observa construirea mesajului poetic în jurul unui simbol central.

Exemplu

În privința mijloacelor stilistice utilizate, limbajul artistic este abundent. Întâlnim numeroase simboluri, care oferă indicii privind starea interioară și trăirile eului liric. Poezia debutează, astfel, cu personificarea „Toamna în grădină își acordă vioara”, care sugerează încă de la început că s…

...

Curent literar

Încadrarea operei într-un curent literar este relevantă pentru receptarea corectă a viziunii despre lume a scriitorului. Curentul literar care definește poezia va fi identificat în funcție de anumite trăsături definitorii ale acesteia. În lirica lui George Bacovia, prezența trăsăturilor simboliste va fi mai mult decât evi…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in