Paralelă

Poezia „Sonet”, de George Bacovia, face parte din volumul de debut care poartă numele „Plumb”, fiind o artă poetică aparținând simbolismului, în care spațiul exterior influențează trăirile lăuntrice ale eului liric. Aparținând romantismului, „Sonet” de Mihai Eminescu se apropie oarecum de operele simboliste, însă nu în totalitate, prin faptul că nu există o dezolare totală, ca la Bacovia, viziunea despre lume și viață încadrând poezia în specificul universului liric eminescian.

Romantismul este un curent literar care atinge apogeul în literatura română în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin creația lui Mihai Eminescu. Principalele coordonate ale romantismului au devenit pilonii pe care Eminescu și-a așezat opera poetică, temele abordate de poet, precum și viziunea despre lume a acestuia nefiind decât o oglindire a crezului romantic pe care îl îmbrățișează. Relevant în acest sens este poemul „Sonet”, acesta conturând viziunea romantică a lui Eminescu, precum și împletirea armonioasă de teme și motive specifice romantismului.

Simbolismul, în schimb, apare ca o manifestare literară la sfârșitul secolului al XIX-lea, potrivit căruia totul poate fi descifrat prin intermediul simbolului. Mesajul poeziei bacoviene este exprimat cu ajutorul tehnicilor simboliste, care pun accentul pe starea interioară a poetului, pe trăirile și stările sufleteșt...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in