Comentariu

Introducere

În partea introductivă a comentariului trebuie să menţionezi perioada culturală în care este încadrată opera lui George Bacovia. Această precizare este esenţială, deoarece simbolismul influenţează viziunea despre lume ṣi creaţie a poetului. Prin urmare, dacă analizăm poezia „Sonet”, observăm că toate elementele compoziţionale (tema, limbajul artistic, secvenţele poetice etc.) reflectă orientarea simbolistă a lui Bacovia.

Astfel, putem începe comentariul cu menționarea faptului că elementele de compoziție au încadrat poezia la simbolism, într-o atmosferă specific bacoviană, ele având totodată un rol important în transmiterea mesajului poetic.

Exemplu

Poezia „Sonet”, de George Bacovia, face parte din volumul de debut care poartă numele „Plumb”, fiind o artă poetică de factură simbolistă în care spațiul exterior influențează trăirile lăuntrice ale eului liric. Viziunea despre lume și viață încadrează poezia în specificul universului liric bacovian. Mesajul poeziei este exprimat cu ajutorul tehnicilor simboliste, care pun accentul pe starea interioară a poetului, pe trăirile și stările sufletești ale acestuia.

Titlu

Titlul pe care poetul îl alege pentru poezie nu este lipsit de semnificaţie. Astfel, titlul „Sonet” denumeṣte poeziile cu formă fixă ṣi contribuie la descifrarea acestei poezii, în special prin ultimul vers, care concentrează ideea de bază, asemenea sonetelor. Concordanţa dintre titlul poeziei şi versurile acesteia este evidentă, titlul anticipând semnificaţiile conţinutului liric.

Exemplu

Titlul este un punct de plecare în descifrarea întregului mesaj al poeziei. Conform DEX, sonetul este o „poezie lirică cu formă fixă, alcătuită din 14 versuri grupate în două catrene cu rima îmbrățișată și două terține cu rima liberă, ultimul vers cuprinzând ideea dezvoltată în poezie”.

....

Expresivitatea textului

Expresivitatea poeziei „Sonet” se referă la limbajul pe care îl folosește poetul în versurile sale. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Cu alte cuvinte, poezia „Sonet” este un text expresiv datorită podoabelor stilistice și a cuvintelor folosite cu sens figurat. Stările interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații ale cuvintelor folosite cu sens conotativ.

....

Cromatica

Dintre artificiile pe care le utilizează poetul pentru a putea încadra poezia la simbolism se remarcă și cromatica, alături de muzicalitatea versurilor conferită de ritm și repetiții. Cromatica este o trăsătură esențială pentru lirica simbolistă, lucru care se poate observa și în poezia analizată, ea dând cadrului descris nuanțele întunericului.

Exemplu

Un aport simptomatic pentru lirica simbolistă este și prezența tehnicilor simboliste, observabile prin muzicalitate și cromatică. Acestea oferă o viziune inedită, iar îmbinarea dintre culoare, muzicalitate, sentiment imprimă corespondențe neobișnuite.

....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in