Comentariu

...

Tema 

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Rar”, avem de-a face cu teme și abordări tipice lui Bacovia, cum ar fi singurătatea sau senzația de alienare de lumea din jurul eului liric.

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de singurătate, percepută de către eul liric drept o stare la care acesta este condamnat pentru totdeauna. Această idee este …

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Rar”, de George Bacovia, se compune din șase strofe egale ca lungime, astfel încât fiecare strofă conține șase versuri. În structura operei se remarcă prezența a cinci termeni care se repetă, pe rând, în deschiderea și finalul strofelor: „singur”, „plouă”, „nimeni”, „veșnic” și „tremur”. 
[...]
Prima strofă începe și se încheie cu unul dintre refrenele prezente în text: „Singur, singur singur”. Astfel, încă din deschiderea operei, cititorul are acces la informații privind tema acesteia. Pustietatea domină întreg peisajul, …

...

Apartenența la simbolism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Rar” la simbolism, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric și a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei și al convenției. În literatură, simbolul a devenit un mod de constituire a imaginii artistice.

Exemplu

Curentul literar simbolist aduce în literatura română o nouă concepție despre poezie, precum și o tehnică inovatoare, încadrându-se astfel într-o arie mai extinsă a sensibilității moderne. Geo…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in